Vytvoriť faktúru

OKLAMČÁK PRODUCTION - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno OKLAMČÁK PRODUCTION
IČO 35713241
DIČ 2020266303
IČ DPH SK2020266303
Dátum vzniku 17 Marca 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo OKLAMČÁK PRODUCTION
Bzovícka 4
85107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 133 940 €
Zisk 5 348 €
Aktíva 229 748 €
Vlastný kapitál 221 014 €
Kontaktné informácie
Email oklamcak@oklamcak.sk
Phone(s) +421903222550
Mobile phone(s) +421903222550
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 306,392
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 270,826
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 270,826
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 126,523
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 3,105
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 141,198
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 35,298
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 28,424
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 12,671
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 12,671
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 15,753
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 6,874
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 570
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 6,304
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 268
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 268
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 306,392
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 226,297
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 230,698
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 664
2. Ostatné fondy (427, 42X) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -17,053
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 6,852
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -23,905
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 5,348
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 80,095
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 79,915
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 78,441
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 78,441
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 82
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,392
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 180
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 180
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 133,940
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 133,000
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 940
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 127,453
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 28,508
D. Služby (účtová skupina 51) 85,841
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 656
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 11,095
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 11,095
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 600
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 753
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 6,487
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 18,651
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 3
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 3
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 182
O. Kurzové straty (563) 23
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 159
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -179
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 6,308
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 5,348
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35713241 DIČ: 2020266303 IČ DPH: SK2020266303
 • Sídlo: OKLAMČÁK PRODUCTION, Bzovícka 4, 85107, Bratislava
 • Dátum vzniku: 17 Marca 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Anna Oklamčáková Bzovická 4 Bratislava 851 07 17.03.1997
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Anna Oklamčáková 3 320 € (50%) Bzovická 4 Bratislava 851 07
  Mgr. Jozef Oklamčák 3 320 € (50%) Bzovická 4 Bratislava 851 07
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   12.12.2002Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Anna Oklamčáková Bzovická 4 Bratislava 851 07 Vznik funkcie: 17.03.1997
   11.12.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Mgr. Jozef Oklamčák Bzovická 4 Bratislava 851 07
   Ing. Anna Oklamčáková Bzovická 4 Bratislava 851 07
   28.02.2000Nové sidlo:
   Bzovícka 4 Bratislava 851 07
   27.02.2000Zrušené sidlo:
   Dostojevského rad 7 Bratislava 811 09
   13.04.1999Noví spoločníci:
   Mgr. Jozef Oklamčák Bzovická 4 Bratislava 851 07
   Ing. Anna Oklamčáková Bzovická 4 Bratislava 851 07
   12.04.1999Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Jozef Oklamčák Bzovická 4 Bratislava 851 07
   Ing. Anna Oklamčáková Bzovická 4 Bratislava 851 07
   17.03.1997Nové obchodné meno:
   OKLAMČÁK PRODUCTION, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Dostojevského rad 7 Bratislava 811 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   organizovanie, usporadúvanie a sprostredkovanie verejných kultúrno-spoločenských podujatí a tlačových besied
   reklamná a propagačná činnosť
   vydavateľská činnosť
   sprostredkovateľská činnosť
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   Noví spoločníci:
   Mgr. Jozef Oklamčák Bzovická 4 Bratislava 851 07
   Ing. Anna Oklamčáková Bzovická 4 Bratislava 851 07
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Mgr. Jozef Oklamčák Bzovická 4 Bratislava 851 07
   Ing. Anna Oklamčáková Bzovická 4 Bratislava 851 07