Vytvoriť faktúru

Nexus Technology - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Nexus Technology
IČO 35713305
DIČ 2020209488
IČ DPH SK2020209488
Dátum vzniku 26 Marca 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Nexus Technology
Hattalova 4
83103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 100 990 €
Zisk 4 047 €
Aktíva 62 728 €
Vlastný kapitál 10 244 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0948214129, 0905241244
Mobile phone(s) 0905241244
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 52,488
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 52,488
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 52,488
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 33,088
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 20,390
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 603
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 35
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 720
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 85,576
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 14,291
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 2,941
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 4,047
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 71,285
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 30,937
B.III. Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 7,570
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 21,374
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 9,112
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,830
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 9,432
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 6,932
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 4,472
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 100,990
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 49,076
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 26,094
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 23,333
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,487
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 90,029
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 47,005
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,743
C. Služby (účtová skupina 51) 10,884
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 207
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 9,912
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 15,675
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,603
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 10,961
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 13,538
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 4,284
M. Nákladové úroky (562) 2,904
N. Kurzové straty (563) 1
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,379
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -4,284
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 6,677
P. Daň z príjmov (591, 595) 2,630
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 4,047
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35713305 DIČ: 2020209488 IČ DPH: SK2020209488
 • Sídlo: Nexus Technology, Hattalova 4, 83103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 26 Marca 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Karol Seget Račianska 69/B Bratislava 831 02 26.03.1997
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Karol Seget 6 639 € (100%) Račianska 69/B Bratislava 831 02
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   15.10.2011Nové obchodné meno:
   Nexus Technology spol. s r.o.
   14.10.2011Zrušené obchodné meno:
   KENDI COMP spol. s r.o.
   15.05.2009Nové sidlo:
   Hattalova 4 Bratislava 831 03
   14.05.2009Zrušené sidlo:
   Ostrý Grúň 187 Ostrý Grúň 966 77
   15.09.2005Nové sidlo:
   Ostrý Grúň 187 Ostrý Grúň 966 77
   14.09.2005Zrušené sidlo:
   Hattalova 4 Bratislava 831 03
   14.01.2005Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   13.01.2005Zrušeny spoločníci:
   Ingrid Kuklovská Máj. povst. Česk. ľudu 5 Brezno - Mazorníkovo 977 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ingrid Kuklovská Máj. povst. Česk. ľudu 5 Brezno - Mazorníkovo 977 01
   20.03.1998Nové sidlo:
   Hattalova 4 Bratislava 831 03
   Nové predmety činnosti:
   nákup výpočtovej techniky, elektroniky, telekomunikačnej techniky a im príbuzného tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   nákup výpočtovej techniky a im príbuzného tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   predaj programového vybavenia /software/
   inštalácia a servis výpočtovej techniky, elektroniky, telekomunikačnej techniky a im príbuzného tovaru
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   poradenstvo v obchodovaní-okrem organizačno-ekonomického a účtovného poradenstva
   vykonávanie odborného školenia v rozsahu predmetu činnosti
   Noví spoločníci:
   Karol Seget Račianska 69/B Bratislava 831 02
   Ingrid Kuklovská Máj. povst. Česk. ľudu 5 Brezno - Mazorníkovo 977 01
   19.03.1998Zrušené sidlo:
   Dlhá 92 Bratislava 851 10
   Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   poradenstvo v obchodovaní-okrem oganizačno-ekonomického a účtovného poradenstva
   Zrušeny spoločníci:
   Ingrid Kuklovská Máj. povst. Česk. ľudu 5 Brezno - Mazorníkovo 977 01
   Karol Seget 187 Ostrý Grúň 966 77
   26.03.1997Nové obchodné meno:
   KENDI COMP spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Dlhá 92 Bratislava 851 10
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   poradenstvo v obchodovaní-okrem oganizačno-ekonomického a účtovného poradenstva
   Noví spoločníci:
   Ingrid Kuklovská Máj. povst. Česk. ľudu 5 Brezno - Mazorníkovo 977 01
   Karol Seget 187 Ostrý Grúň 966 77
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Karol Seget Račianska 69/B Bratislava 831 02
   Ingrid Kuklovská Máj. povst. Česk. ľudu 5 Brezno - Mazorníkovo 977 01