Vytvoriť faktúru

ALLSCHOLA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ALLSCHOLA
IČO 35713399
DIČ 2020252058
IČ DPH SK2020252058
Dátum vzniku 26 Marca 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ALLSCHOLA
Plynárenská 7/A
82109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 12 689 €
Zisk -3 580 €
Vlastný kapitál -111 844 €
Kontaktné informácie
Email allschola@allschola.sk
Phone(s) 0258253571
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 4,184
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 1,100
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,084
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 4,184
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -152,160
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 0
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -155,219
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -3,580
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 156,344
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 64,488
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 20,988
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,149
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 42,351
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 91,856
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 12,689
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 12,640
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 49
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 11,528
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 0
C. Služby (účtová skupina 51) 9,433
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 33
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 0
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,062
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 1,161
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 3,207
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 0
XI. Kurzové zisky (663) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 3,782
M. Nákladové úroky (562) 3,606
N. Kurzové straty (563) 1
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 175
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -3,781
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -2,620
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -3,580
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35713399 DIČ: 2020252058 IČ DPH: SK2020252058
 • Sídlo: ALLSCHOLA, Plynárenská 7/A, 82109, Bratislava
 • Dátum vzniku: 26 Marca 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Marián Biesik Športová 2555/69 Nové Mesto nad Váhom 915 01 14.08.2009
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Marián Biesik 1 992 € (30%) Športová 2555/69 Nové Mesto nad Váhom 915 01
  Eva Krištofovičová 4 647 € (70%) Chrasťová 12314/19 Bratislava 831 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   18.03.2014Noví spoločníci:
   Eva Krištofovičová Chrasťová 12314/19 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   17.03.2014Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Krištofovič Chrasťová 1234/19 Bratislava 831 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   William Matthew Pienias Wandsworth Dr. 11929 Tampa, Florida 336 26 Spojené štáty americké Vznik funkcie: 01.03.2013
   12.04.2013Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   William Matthew Pienias Wandsworth Dr. 11929 Tampa, Florida 336 26 Spojené štáty americké Vznik funkcie: 01.03.2013
   11.04.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Peter Krištofovič Chrasťová 1234/19 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 26.03.1997
   31.08.2012Nové sidlo:
   Plynárenská 7/A Bratislava 821 09
   30.08.2012Zrušené sidlo:
   Plynárenská 7/A Bratislava 824 60
   28.06.2011Noví spoločníci:
   Marián Biesik Športová 2555/69 Nové Mesto nad Váhom 915 01
   29.08.2009Noví spoločníci:
   Ing. Peter Krištofovič Chrasťová 1234/19 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   Marián Biesik Športová 2555/69 Nové Mesto nad Váhom 915 01 Vznik funkcie: 14.08.2009
   Ing. Peter Krištofovič Chrasťová 1234/19 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 26.03.1997
   28.08.2009Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Krištofovič Bullova 3 Bratislava 841 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Krištofovič Bullova 3 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 26.03.1997
   14.09.2004Nové sidlo:
   Plynárenská 7/A Bratislava 824 60
   13.09.2004Zrušené sidlo:
   Lamačská cesta 3 Bratislava 841 04
   09.03.2004Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Krištofovič Bullova 3 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 26.03.1997
   08.03.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Krištofovič Bullova 3 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 26.03.1997
   16.01.2004Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Krištofovič Bullova 3 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 26.03.1997
   15.01.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Krištofovič Bullova 3 Bratislava 841 01
   28.11.2000Nové sidlo:
   Lamačská cesta 3 Bratislava 841 04
   Nové predmety činnosti:
   vydávanie a rozširovanie neperiodických publikácií v rozsahu voľnej živnosti
   27.11.2000Zrušené sidlo:
   Sabinovská 10 Bratislava 821 02
   05.10.1998Nové obchodné meno:
   ALLSCHOLA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Sabinovská 10 Bratislava 821 02
   Nové predmety činnosti:
   organizovanie kurzov, seminárov a školení
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Krištofovič Bullova 3 Bratislava 841 01
   04.10.1998Zrušené obchodné meno:
   ALLTEL, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Svätoplukova 1 Bratislava 821 09
   Zrušeny spoločníci:
   Michal Chamilla Tranovského 24 Bratislava 841 02
   Ing. Peter Krištofovič Bullova 3 Bratislava 841 01
   26.03.1997Nové obchodné meno:
   ALLTEL, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Svätoplukova 1 Bratislava 821 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu, služieb a reklamy
   reklamná, propagačná činnosť a výstavníctvo
   organizovanie kultúrnych, kultúrno-spoločenských a umeleckých podujatí
   prieskum trhu
   prenájom dopravných prostriedkov
   prenájom strojov, prístrojov, zariadení a výpočtovej techniky
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu zariadení
   obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností a majetku
   inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctve
   nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
   Noví spoločníci:
   Michal Chamilla Tranovského 24 Bratislava 841 02
   Ing. Peter Krištofovič Bullova 3 Bratislava 841 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Peter Krištofovič Bullova 3 Bratislava 841 01