Vytvoriť faktúru

M STUDIO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno M STUDIO
IČO 35713461
DIČ 2020209477
IČ DPH SK2020209477
Dátum vzniku 02 Apríla 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo M STUDIO
Bottova 2
81109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 250 005 €
Zisk -80 170 €
Aktíva 338 902 €
Vlastný kapitál -304 709 €
Kontaktné informácie
Email info@designfactory.sk
Webová stránka http://www.adommstudio.sk;http://www.designfactory.sk;http://www.refinerygallery.sk
Phone(s) +421250201717, +421220400262, +421250201711
Fax(es) 0250201771
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 287,335
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 32,097
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 14,571
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 1,917
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 12,654
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 17,526
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 17,526
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 254,351
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 73,752
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 73,752
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 180,094
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 61,427
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 61,427
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 118,667
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 505
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 453
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 52
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 887
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 887
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 287,335
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -384,879
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 650
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 650
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -311,998
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 92,390
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -404,388
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -80,170
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 672,214
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 234,459
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 230,850
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 3,609
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 436,874
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 123,617
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 123,617
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 305,239
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 2,450
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 3,323
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,245
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 787
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 787
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 94
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 249,995
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 250,005
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 224,012
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 25,983
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 10
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 327,695
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 189,827
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 2,818
D. Služby (účtová skupina 51) 61,779
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 54,185
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 39,600
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 13,938
4. Sociálne náklady (527, 528) 647
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 277
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 3,285
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 3,285
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 14,016
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,508
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -77,690
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -4,429
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 8
XII. Kurzové zisky (663) 8
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,528
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1,201
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1,201
O. Kurzové straty (563) 10
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 317
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,520
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -79,210
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -80,170
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015