Vytvoriť faktúru

DELTA M - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno DELTA M
IČO 35713577
DIČ 2020265742
IČ DPH SK2020265742
Dátum vzniku 02 Apríla 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DELTA M
Nám. M. Benku 6
81107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 70 544 €
Zisk 611 €
Aktíva 200 480 €
Vlastný kapitál 86 111 €
Kontaktné informácie
Email deltam@nextra.sk
Phone(s) 0905891357
Mobile phone(s) 0905891357
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 117,311
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 921
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 921
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 13,319
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 65,167
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 42,496
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 16,733
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,451
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 182,478
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 86,722
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 3,459
A.IV. Oceňovacie rozdiely (+/- 415, 416) -1,362
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 77,375
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 611
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 95,756
B.III. Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 3,402
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 128,754
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 126,754
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 2,000
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) -36,400
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 70,544
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 51,548
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 18,996
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 68,565
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 44,613
C. Služby (účtová skupina 51) 20,980
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,174
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 285
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,513
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 1,979
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -14,045
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 408
M. Nákladové úroky (562) 110
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 298
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -408
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 1,571
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 611
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015