Vytvoriť faktúru

ISMA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 23.11.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ISMA
Stav Zrušená
IČO 35713585
DIČ 2020265610
IČ DPH SK2020265610
Dátum vzniku 02 Apríla 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ISMA
Závodná 3
82106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 5 749 €
Zisk -44 740 €
Aktíva 8 134 €
Vlastný kapitál -8 378 €
Dátum aktualizácie údajov: 23.11.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 8,204
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 4,264
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,459
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 8,204
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -47,118
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 5,000
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 5,000
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 1,000
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -8,378
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -44,740
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 55,322
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 12,739
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 10,914
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 1,688
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 129
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 8
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 42,583
Dátum aktualizácie údajov: 23.11.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 5,749
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 3,174
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,575
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 50,378
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,486
C. Služby (účtová skupina 51) 34,666
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 9,337
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 55
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,834
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -44,629
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -34,978
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 112
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 112
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -111
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -44,740
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -44,740
Dátum aktualizácie údajov: 23.11.2015
Dátum aktualizácie údajov: 23.11.2015
 • IČO:35713585 DIČ: 2020265610 IČ DPH: SK2020265610
 • Sídlo: ISMA, Závodná 3, 82106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 02 Apríla 1997
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   13.11.2015Zrušené obchodné meno:
   ISMA, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Závodná 3 Bratislava 821 06
   12.02.2015Nové sidlo:
   Závodná 3 Bratislava 821 06
   21.05.2014Nové obchodné meno:
   ISMA, s.r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným