Vytvoriť faktúru

Veolia Energia Kráľovský Chlmec - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 03.09.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Veolia Energia Kráľovský Chlmec
IČO 35713640
DIČ 2020218475
IČ DPH SK7020000097
Dátum vzniku 02 Apríla 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Veolia Energia Kráľovský Chlmec
L. Kossútha 99
07701
Kráľovský Chlmec
Finančné informácie
Tržby a výnosy 783 099 €
Zisk -6 140 €
Aktíva 302 995 €
Vlastný kapitál 129 676 €
Kontaktné informácie
Email KCH@veoliaenergia.sk
Webová stránka http://www.veoliaenergia.sk
Phone(s) +421566283292
Fax(es) 0566283291
Dátum aktualizácie údajov: 03.09.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 280,010
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 2,743
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 2,743
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 2,743
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 106,139
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 762
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 762
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 2,720
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 2,720
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 100,930
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 51,389
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 51,389
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 44,487
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 4,860
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 194
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,727
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 175
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,552
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 171,128
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 119,614
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 51,503
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 11
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 280,010
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 106,707
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 33,195
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 33,195
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 4,326
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 4,326
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 75,326
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 75,326
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -6,140
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 173,303
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 308
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 308
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 1,141
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 1,141
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 162,563
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 155,573
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 155,573
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 4,137
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 2,699
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 47
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 107
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 9,291
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 2,240
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 7,051
Dátum aktualizácie údajov: 03.09.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 783,099
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 713,781
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 65,532
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,786
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 785,508
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 544,879
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) -577
D. Služby (účtová skupina 51) 138,631
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 98,594
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 68,772
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 24,204
4. Sociálne náklady (527, 528) 5,618
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 719
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 564
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 564
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -3
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,701
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -2,409
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 96,380
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 56
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 56
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 36
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 20
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,416
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1,251
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 1,251
O. Kurzové straty (563) 1
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 164
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,360
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -3,769
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,371
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,884
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -513
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -6,140
Dátum aktualizácie údajov: 03.09.2015
Dátum aktualizácie údajov: 03.09.2015
 • IČO:35713640 DIČ: 2020218475 IČ DPH: SK7020000097
 • Sídlo: Veolia Energia Kráľovský Chlmec, L. Kossútha 99, 07701, Kráľovský Chlmec
 • Dátum vzniku: 02 Apríla 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Ľuboš Kertész Podbeľova 3 Košice 040 17 30.06.2009
  Miroslav Kot Hany Meličkovej 3448/37 Bratislava 841 05 29.10.2012
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Mesto Kráľovský Chlmec 6 639 € (20%) Kráľovský Chlmec 077 13
  Veolia Energia Slovensko, a.s. 26 556 € (80%) Bratislava 851 02
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   01.09.2015Nové obchodné meno:
   Veolia Energia Kráľovský Chlmec, s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Veolia Energia Slovensko, a.s. IČO: 35 702 257 Kutlíková 17 Bratislava 851 02
   16.11.2012Nový štatutárny orgán:
   Miroslav Kot Hany Meličkovej 3448/37 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 29.10.2012
   18.07.2009Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľuboš Kertész Podbeľova 3 Košice 040 17 Vznik funkcie: 30.06.2009
   29.12.2003Nové predmety činnosti:
   výroba a rozvod tepla
   04.08.2000Nové sidlo:
   L. Kossútha 99 Kráľovský Chlmec 077 01
   Noví spoločníci:
   Mesto Kráľovský Chlmec L. Kossútha 99 Kráľovský Chlmec 077 13
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   02.04.1997Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   poradenská činnosť v oblasti energetiky a úspor energie
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti výkonu služieb v energetike