Vytvoriť faktúru

Termo-Slovakia - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 22.09.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Termo-Slovakia
IČO 35713747
DIČ 2020217815
IČ DPH SK2020217815
Dátum vzniku 25 Marca 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Termo-Slovakia
Hlaváčikova 8
84105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 89 704 €
Zisk -683 €
Aktíva 15 563 €
Vlastný kapitál -30 547 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0905627015
Mobile phone(s) 0905627015
Dátum aktualizácie údajov: 22.09.2016
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 18,718
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 17,236
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,482
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 18,718
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -31,927
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -38,547
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -683
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 50,645
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 781
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 49,864
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 2,004
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 655
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,605
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 45,600
Dátum aktualizácie údajov: 22.09.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 89,704
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 89,704
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 89,244
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 67,819
C. Služby (účtová skupina 51) 12,991
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 8,290
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 144
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 460
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 8,894
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 183
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 183
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -183
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 277
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -683
Dátum aktualizácie údajov: 22.09.2016
Dátum aktualizácie údajov: 22.09.2016