Vytvoriť faktúru

CREDIT KB - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno CREDIT KB
IČO 35713836
DIČ 2021004997
IČ DPH SK2021004997
Dátum vzniku 04 Apríla 1997
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo CREDIT KB
Račianska 184/B
83154
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 8 125 €
Zisk 1 371 €
Kontaktné informácie
Email cellaryova@auto-rotos.sk
Phone(s) 0249491844
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 95,675
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 42,403
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 53,272
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 95,675
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 41,332
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 33,194
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 33,194
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 6,767
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,371
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 54,343
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 54,343
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 9,600
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 812
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,413
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 42,518
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 8,125
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 7,955
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 170
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 5,640
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3
C. Služby (účtová skupina 51) 583
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 3,364
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,410
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 280
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 2,485
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 7,369
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 154
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 154
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -154
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 2,331
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,371
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015