Vytvoriť faktúru

NAKLADATEĽSTVO NESTOR - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno NAKLADATEĽSTVO NESTOR
IČO 35713861
DIČ 2020227781
IČ DPH SK2020227781
Dátum vzniku 17 Marca 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo NAKLADATEĽSTVO NESTOR
Bárdošova 33
83312
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 45 376 €
Zisk 887 €
Kontaktné informácie
Email nestor@n-nestor.sk
Phone(s) 0254788133, 0903439511
Fax(es) 0254793104, 0254788133
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 135,484
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 0
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 135,212
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 74,392
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 74,392
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 30,210
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 29,936
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 29,936
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 274
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 30,610
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 20,081
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 10,529
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 272
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 272
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 135,484
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 21,579
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,368
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,368
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 12,685
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 13,199
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -514
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 887
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 113,905
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 49
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 49
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 113,856
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 112,895
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 112,895
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 961
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 45,376
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 45,376
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 45,376
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 43,462
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 33,816
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,196
D. Služby (účtová skupina 51) 8,050
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 400
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,914
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,314
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 74
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 73
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 141
O. Kurzové straty (563) 12
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 129
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -67
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,847
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 887
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35713861 DIČ: 2020227781 IČ DPH: SK2020227781
 • Sídlo: NAKLADATEĽSTVO NESTOR, Bárdošova 33, 83312, Bratislava
 • Dátum vzniku: 17 Marca 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Jozef Michaláč Lysáková 14 Bratislava 841 01 17.03.1997
  Mgr. Viera Hadrabová Gallayova 45 Bratislava 841 02 17.03.1997
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Jozef Michaláč 3 320 € (25%) Lysáková 14 Bratislava 841 01
  Mgr. Viera Hadrabová 3 320 € (25%) Gallayova 45 Bratislava 841 02
  Ing. Andrea Hadrabová 3 320 € (25%) Bratislava 841 02
  Juliana Michaláčová 3 320 € (25%) Leškovej 3031/21 Bratislava 811 04
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   02.07.2003Nový štatutárny orgán:
   Jozef Michaláč Lysáková 14 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 17.03.1997
   Mgr. Viera Hadrabová Gallayova 45 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 17.03.1997
   01.07.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Viera Hadrabová Gallayova 45 Bratislava 841 02
   Jozef Michaláč Lysáková 14 Bratislava 841 01
   14.10.1999Nové sidlo:
   Bárdošova 33 Bratislava 833 12
   13.10.1999Zrušené sidlo:
   Vajnorská 100/A Bratislava 832 58
   18.08.1998Noví spoločníci:
   Jozef Michaláč Lysáková 14 Bratislava 841 01
   Mgr. Viera Hadrabová Gallayova 45 Bratislava 841 02
   Ing. Andrea Hadrabová Gallayova 45 Bratislava 841 02
   Juliana Michaláčová Leškovej 3031/21 Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Viera Hadrabová Gallayova 45 Bratislava 841 02
   17.08.1998Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Viera Hadrabová Gallayova 45 Bratislava 841 01
   Jozef Michaláč Lysáková 14 Bratislava 841 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Viera Hadrabová Gallayova 45 Bratislava 841 01
   17.03.1997Nové obchodné meno:
   NAKLADATEĽSTVO NESTOR, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Vajnorská 100/A Bratislava 832 58
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vydavateľské činnosti
   audiovízia
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   reklamné činnosti
   sekretárske služby a preklady z jazyka anglického, nemeckého, španielskeho, francúzskeho a ruského
   Noví spoločníci:
   Mgr. Viera Hadrabová Gallayova 45 Bratislava 841 01
   Jozef Michaláč Lysáková 14 Bratislava 841 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Mgr. Viera Hadrabová Gallayova 45 Bratislava 841 01
   Jozef Michaláč Lysáková 14 Bratislava 841 01