Vytvoriť faktúru

MARZI - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno MARZI
IČO 35714000
DIČ 2021013698
Dátum vzniku 07 Apríla 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MARZI
Pekníkova 17
84102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 22 249 €
Zisk 730 €
Aktíva 22 100 €
Vlastný kapitál 19 512 €
Kontaktné informácie
Email marzi@stonline.sk
Phone(s) 0264461080
Mobile phone(s) +421903764229
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 22,322
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 17,823
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 664
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,835
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 22,322
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 20,241
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,651
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,651
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 665
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 12,195
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 730
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 2,081
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 366
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 1,715
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 37
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 1,337
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 341
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 22,249
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 22,249
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 20,802
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,991
C. Služby (účtová skupina 51) 963
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 17,486
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 362
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 1,447
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 19,295
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 237
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 237
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -237
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 1,210
P. Daň z príjmov (591, 595) 480
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 730
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35714000 DIČ: 2021013698
 • Sídlo: MARZI, Pekníkova 17, 84102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 07 Apríla 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Zita Maršovská Pekníkova 17 Bratislava 841 02 13.10.1998
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Zita Maršovská 6 639 € (100%) Pekníkova 17 Bratislava 841 02
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   13.10.1998Nové obchodné meno:
   MARZI, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Pekníkova 17 Bratislava 841 02
   Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   Noví spoločníci:
   Ing. Zita Maršovská Pekníkova 17 Bratislava 841 02
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Zita Maršovská Pekníkova 17 Bratislava 841 02
   12.10.1998Zrušené obchodné meno:
   P.K.R. Slovakia, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Lamačská 1 Bratislava 841 05
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ladislav Horváth Zádunajská 7 Bratislava
   Ing. Alexander Nagy Kpt. Rašu 23 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ladislav Horváth. Zádunajská 7 Bratislava
   Ing. Alexander Nagy Kpt. Rašu 23 Bratislava
   07.04.1997Nové obchodné meno:
   P.K.R. Slovakia, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Lamačská 1 Bratislava 841 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná činnosť a propagačná činnosť
   poradenská a konzultačná činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Horváth Zádunajská 7 Bratislava
   Ing. Alexander Nagy Kpt. Rašu 23 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ladislav Horváth. Zádunajská 7 Bratislava
   Ing. Alexander Nagy Kpt. Rašu 23 Bratislava