Vytvoriť faktúru

Aston Lambert - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Aston Lambert
IČO 35714026
DIČ 2020249858
IČ DPH SK2020249858
Dátum vzniku 07 Apríla 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Aston Lambert
Sabinovská 10
82102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 28 817 €
Zisk -12 832 €
Aktíva 349 561 €
Vlastný kapitál -30 965 €
Kontaktné informácie
Email lambert@nextra.sk
Phone(s) 0243295729, 0905324101
Mobile phone(s) 0905324101, 0905610151
Fax(es) 0243295729
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 337,390
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 294,762
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 294,762
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 288,200
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 6,562
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 42,063
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) -13,285
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) -13,489
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ -13,489
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 204
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 55,348
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 45,455
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 9,893
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 565
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 565
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 337,390
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -43,797
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 829
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 829
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -38,434
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 8,264
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -46,698
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -12,832
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 381,187
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 260
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 260
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 380,752
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 2,806
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,806
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 376,214
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 357
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 177
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,198
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 175
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 175
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 27,526
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 28,817
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 27,526
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,291
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 40,635
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 4,529
D. Služby (účtová skupina 51) 23,288
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 5,619
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 4,141
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 1,457
4. Sociálne náklady (527, 528) 21
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 935
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 5,625
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 5,625
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 639
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -11,818
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -291
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 55
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 55
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -54
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -11,872
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -12,832
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35714026 DIČ: 2020249858 IČ DPH: SK2020249858
 • Sídlo: Aston Lambert, Sabinovská 10, 82102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 07 Apríla 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Vladimír Cibulka Mierová 62 Bratislava 821 05 16.06.2009
  Ing. Peter Harmaňoš Ľubovníková 17 Bratislava 841 07 13.05.2009
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Vladimír Cibulka 6 640 € (100%) Mierová 62 Bratislava 821 05
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   16.06.2009Nové sidlo:
   Sabinovská 10 Bratislava 821 02
   Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Cibulka Mierová 62 Bratislava 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Cibulka Mierová 62 Bratislava 821 05
   Ing. Peter Harmaňoš Ľubovníková 17 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 13.05.2009
   15.06.2009Zrušené sidlo:
   Rezedova 1 Bratislava 821 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Rakovan Račianska 37 Bratislava 831 02
   Ing. Vladimír Cibulka Jašíkova 17 Bratislava 821 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Cibulka Jašíkova 17 Bratislava 821 03
   07.06.2000Noví spoločníci:
   Ing. Peter Rakovan Račianska 37 Bratislava 831 02
   Ing. Vladimír Cibulka Jašíkova 17 Bratislava 821 03
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   06.06.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Cibulka Jašíkova 17 Bratislava 821 03
   Ing. .Pavol Sýkorčin Sládkovičova 1198 Kysucké Nové Mesto 024 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Pavol Sýkorčin Sládkovičova 1198 Kysucké Nové Mesto 024 01
   14.07.1998Nové sidlo:
   Rezedova 1 Bratislava 821 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Cibulka Jašíkova 17 Bratislava 821 03
   Ing. .Pavol Sýkorčin Sládkovičova 1198 Kysucké Nové Mesto 024 01
   13.07.1998Zrušené sidlo:
   Jašíkova 17 Bratislava 821 00
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Cibulka Jašíkova 17 Bratislava 821 03
   Ing. .Pavol Sýkorčin Sládkovičova 1198 Kysucké Nové Mesto 024 01
   07.04.1997Nové obchodné meno:
   Aston Lambert spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Jašíkova 17 Bratislava 821 00
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Cibulka Jašíkova 17 Bratislava 821 03
   Ing. .Pavol Sýkorčin Sládkovičova 1198 Kysucké Nové Mesto 024 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Pavol Sýkorčin Sládkovičova 1198 Kysucké Nové Mesto 024 01
   Ing. Vladimír Cibulka Jašíkova 17 Bratislava 821 03