Vytvoriť faktúru

ZADAKO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ZADAKO
IČO 35714077
DIČ 2020217694
IČ DPH SK2020217694
Dátum vzniku 07 Apríla 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ZADAKO
Popradská 650
05952
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -2 976 €
Aktíva 379 104 €
Vlastný kapitál 174 906 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0264531086
Fax(es) 0264531084
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 34,161
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 232,810
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 55,264
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 179,422
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 28,586
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ -285,918
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 266,971
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 44,299
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 2,538
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 38,098
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -2,976
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 222,672
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 133
B.III. Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 94,295
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 128,244
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 106,191
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 6,817
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 15,236
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 2,847
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 2,847
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -2,847
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 129
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 129
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -129
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -2,976
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -2,976
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015