Vytvoriť faktúru

EUROMAST - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno EUROMAST
IČO 35714107
DIČ 2020209466
IČ DPH SK2020209466
Dátum vzniku 04 Apríla 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EUROMAST
Martinengova 1
81102
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -1 309 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 1,794
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 1,794
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 1,794
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 10,055
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 1,440
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 8,419
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 11,849
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 11,214
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 3,305
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 2,579
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -1,309
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 635
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 104
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 531
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 150
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 381
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 1,170
C. Služby (účtová skupina 51) 150
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 516
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 414
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 90
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -1,170
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -150
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 16
X. Výnosové úroky (662) 16
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 152
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 152
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -136
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -1,306
P. Daň z príjmov (591, 595) 3
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -1,309
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35714107 DIČ: 2020209466 IČ DPH: SK2020209466
 • Sídlo: EUROMAST, Martinengova 1, 81102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 04 Apríla 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Libor Udvardy Martinengova 1 Bratislava 811 02 26.06.2002
  Zuzana Kováčiková Jelšova 707/26 Marianka 900 33 26.11.2008
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  2 U spol. s r.o. 6 639 € (100%) Bratislava 811 02
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   21.08.2012Nové obchodné meno:
   EUROMAST spol. s r. o.
   Nové predmety činnosti:
   výroba jednoduchých výrobkov z kovu
   výroba reklamných panelov
   20.08.2012Zrušené obchodné meno:
   STIDA SLOVENSKO, spol. s r. o.
   24.02.2009Nové obchodné meno:
   STIDA SLOVENSKO, spol. s r. o.
   Nový štatutárny orgán:
   Zuzana Kováčiková Jelšova 707/26 Marianka 900 33 Vznik funkcie: 26.11.2008
   23.02.2009Zrušené obchodné meno:
   STIDA, spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Radovan Filip Klobučnická 1 Praha Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Radovan Filip Klobučnická 1 Praha Česká republika Vznik funkcie: 26.06.2002
   03.07.2002Nové sidlo:
   Martinengova 1 Bratislava 811 02
   Noví spoločníci:
   2 U spol. s r.o. IČO: 17 315 786 Martinengova 1 Bratislava 811 02
   Radovan Filip Klobučnická 1 Praha Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Libor Udvardy Martinengova 1 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 26.06.2002
   Radovan Filip Klobučnická 1 Praha Česká republika Vznik funkcie: 26.06.2002
   02.07.2002Zrušené sidlo:
   Viedenská cesta 5 Bratislava 851 01
   Zrušeny spoločníci:
   Radovan Filip Klobučnická 1 Praha Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Sylvia Ďuríková J. Daloša 1370/1 Sládkovičovo 925 21 Skončenie funkcie: 25.06.2002
   18.11.1998Noví spoločníci:
   Radovan Filip Klobučnická 1 Praha Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Sylvia Ďuríková J. Daloša 1370/1 Sládkovičovo 925 21 Skončenie funkcie: 25.06.2002
   17.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Radovan Filip Klobučnická 1 Praha Česká republika
   Radek Trhlík Jemenská 578 Praha Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Karol Marko Budatínska 73 Bratislava
   04.04.1997Nové obchodné meno:
   STIDA, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Viedenská cesta 5 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   výstavníctvo-okrem remeselných a viazaných živností uvedených v prílohe č. 1 a 2 živnostenského zákona
   výskum trhu
   organizovanie kultúrnych, kultúrno spoločenských a umeleckých podujatí
   prenájom strojov, prístrojov, zariadení, dopravných prostriedkov a výpočtovej techniky
   obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností a majetku
   Noví spoločníci:
   Radovan Filip Klobučnická 1 Praha Česká republika
   Radek Trhlík Jemenská 578 Praha Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Karol Marko Budatínska 73 Bratislava