Vytvoriť faktúru

NEUMAHR TLAČIAREŇ - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno NEUMAHR TLAČIAREŇ
IČO 35714131
DIČ 2020218057
IČ DPH SK2020218057
Dátum vzniku 10 Marca 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo NEUMAHR TLAČIAREŇ
Mlynská dolina 5
84229
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 690 515 €
Zisk -20 414 €
Vlastný kapitál 174 929 €
Kontaktné informácie
Email info@putnickymlyn.sk
Phone(s) 0265934386
Mobile phone(s) 0903446414
Fax(es) 0254788465
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 387,674
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 255,175
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 492
5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 492
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 254,683
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 254,683
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 130,510
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 51,569
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 49,383
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 49,383
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 2,186
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 78,941
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 48,659
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 30,282
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,989
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,989
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 387,674
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 167,569
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,491
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,491
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 179,853
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 231,454
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -51,601
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -20,414
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 220,105
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 11,268
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 9,623
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,645
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 157,753
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 103,426
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 103,426
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 3,602
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 2,803
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,620
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,592
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 40,710
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 51,084
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 672,933
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 690,515
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 664,998
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 7,935
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 1,500
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 16,082
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 698,572
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 392,242
D. Služby (účtová skupina 51) 161,857
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 53,831
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 36,968
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 13,000
4. Sociálne náklady (527, 528) 3,863
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 5,110
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 77,754
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 77,754
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 7,638
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 140
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -8,057
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 118,834
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 2
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 9,479
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 3,282
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 3,282
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 6,197
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -9,477
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -17,534
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -20,414
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35714131 DIČ: 2020218057 IČ DPH: SK2020218057
 • Sídlo: NEUMAHR TLAČIAREŇ, Mlynská dolina 5, 84229, Bratislava
 • Dátum vzniku: 10 Marca 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Roman Neumahr Námestie 4. apríla 61/1 Marianka 900 33 10.03.1997
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Roman Neumahr 6 639 € (100%) Námestie 4. apríla 61/1 Marianka 900 33
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   29.01.2008Noví spoločníci:
   Roman Neumahr Námestie 4. apríla 61/1 Marianka 900 33
   Nový štatutárny orgán:
   Roman Neumahr Námestie 4. apríla 61/1 Marianka 900 33 Vznik funkcie: 10.03.1997
   28.01.2008Zrušeny spoločníci:
   Vojtech Erös Zuby 459/19, Svätý Jur Bratislava 841 07
   Roman Neumahr Karpatská 102/57 Marianka
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Vojtech Erös Zuby 459/19, Svätý Jur Bratislava Vznik funkcie: 10.03.1997
   Roman Neumahr Karpatská 102/57 Marianka Vznik funkcie: 10.03.1997
   29.05.2004Nové predmety činnosti:
   polygrafická výroba
   pohostinská činnosť
   ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4
   31.10.2003Nový štatutárny orgán:
   Vojtech Erös Zuby 459/19, Svätý Jur Bratislava Vznik funkcie: 10.03.1997
   Roman Neumahr Karpatská 102/57 Marianka Vznik funkcie: 10.03.1997
   30.10.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Vojtech Erös Zuby 459/19, Svätý Jur Bratislava
   Roman Neumahr Karpatská 102/57 Marianka
   14.11.2002Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností /realitná činnosť/
   prenájom strojov a zariadení priemyselného tovaru
   26.08.1998Noví spoločníci:
   Vojtech Erös Zuby 459/19, Svätý Jur Bratislava 841 07
   Roman Neumahr Karpatská 102/57 Marianka
   25.08.1998Zrušeny spoločníci:
   Vojtech Erös Hradištná 33 Bratislava 841 07
   Roman Neumahr Trenčianska 36 Bratislava 821 09
   10.03.1997Nové obchodné meno:
   NEUMAHR TLAČIAREŇ, s r.o.
   Nové sidlo:
   Mlynská dolina 5 Bratislava 842 29
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   reklamná činnosť
   sieťotlač, gumotlač, chemigrafia, stereotypia, galvanoplastika, ofsetová tlač
   Noví spoločníci:
   Vojtech Erös Hradištná 33 Bratislava 841 07
   Roman Neumahr Trenčianska 36 Bratislava 821 09
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Vojtech Erös Zuby 459/19, Svätý Jur Bratislava
   Roman Neumahr Karpatská 102/57 Marianka