Vytvoriť faktúru

EURO BUSINESS INTERIER - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno EURO BUSINESS INTERIER
IČO 35714361
DIČ 2020249737
Dátum vzniku 09 Apríla 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EURO BUSINESS INTERIER
Mäsiarska 3143
90301
Bratislava
Finančné informácie
Aktíva 26 332 €
Vlastný kapitál 16 110 €
Kontaktné informácie
Email martina.valachova@post.sk
Phone(s) 04341449543414495, 043443414495
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 26,332
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 2,815
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 2,815
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 26,332
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 26,332
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 26,332
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 26,332
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 26,332
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 16,110
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 9,320
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 151
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 151
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 0
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 10,222
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 10,222
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 3,181
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,181
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 6,749
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 122
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 170
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4258221.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015