Vytvoriť faktúru

D.D SLOVAKIA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno D.D SLOVAKIA
IČO 35714395
DIČ 2020227693
Dátum vzniku 09 Apríla 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo D.D SLOVAKIA
Odborárska 52
83102
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -17 368 €
Aktíva 100 346 €
Vlastný kapitál -72 363 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421903706826
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,693
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,062
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,062
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 1,062
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 631
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 0
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 0
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 0
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 0
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 631
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 631
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 0
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 0
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,693
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -89,731
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -79,002
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -79,002
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -17,368
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 91,424
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 0
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 0
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 91,424
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 29
1.b. Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 29
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 82,000
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 5,345
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,050
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 20,459
D. Služby (účtová skupina 51) 15,161
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,298
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -20,459
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -15,161
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3,091
XII. Kurzové zisky (663) 0
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 3,091
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 3,091
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -17,368
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -17,368
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35714395 DIČ: 2020227693
 • Sídlo: D.D SLOVAKIA, Odborárska 52, 83102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 09 Apríla 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Juraj Derer Lachová 26 Bratislava 851 03 09.04.1997
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Juraj Derer 6 640 € (50%) Lachová 26 Bratislava 851 03
  Ing. Vu The Dung 6 640 € (50%) Hanoi VSR dlhodobý pobyt na území SR : Slnečná 233/14 Limbach
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   06.09.1999Noví spoločníci:
   Juraj Derer Lachová 26 Bratislava 851 03
   Ing. Vu The Dung Vinh ho Al-P10 Hanoi VSR dlhodobý pobyt na území SR : Slnečná 233/14 Limbach
   05.09.1999Zrušeny spoločníci:
   Juraj Derer Lachová 26 Bratislava 851 03
   Ing. Vu The Dung Vinh ho Al-P10 Hanoi VSR dlhodobý pobyt na území SR : Rybničná 61 Bratislava 831 07
   09.04.1997Nové obchodné meno:
   D.D SLOVAKIA, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Odborárska 52 Bratislava 831 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov a výkonu služieb
   poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Juraj Derer Lachová 26 Bratislava 851 03
   Ing. Vu The Dung Vinh ho Al-P10 Hanoi VSR dlhodobý pobyt na území SR : Rybničná 61 Bratislava 831 07
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Juraj Derer Lachová 26 Bratislava 851 03
   Ing. Vu The Dung Vinh ho Al-P10 Hanoi VSR dlhodobý pobyt na území SR : Slnečná 233/14 Limbach