Vytvoriť faktúru

Ebys - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Ebys
IČO 35714506
DIČ 2020992402
IČ DPH SK2020992402
Dátum vzniku 08 Apríla 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Ebys
Bajkalská 22
82109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 220 013 €
Zisk 15 405 €
Aktíva 136 537 €
Vlastný kapitál 86 638 €
Kontaktné informácie
Email info@ebys.sk
Phone(s) 0696852200
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 26,946
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 26,946
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 26,946
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 68,242
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 22,715
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,610
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 42,752
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 95,188
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 45,043
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 22,335
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 15,405
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 50,145
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 4,002
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 46,143
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 20,969
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 1,639
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,943
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 19,592
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 220,013
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 217,690
III. Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -704
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 2,900
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 127
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 202,986
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 7,431
C. Služby (účtová skupina 51) 150,215
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 31,485
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 505
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 10,642
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,708
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 17,027
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 59,340
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 662
M. Nákladové úroky (562) 19
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 643
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -662
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 16,365
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 15,405
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35714506 DIČ: 2020992402 IČ DPH: SK2020992402
 • Sídlo: Ebys, Bajkalská 22, 82109, Bratislava
 • Dátum vzniku: 08 Apríla 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Juraj Kmec 55 Kráľová pri Senci 900 50 08.08.2007
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Juraj Kmec 7 500 € (100%) 55 Kráľová pri Senci 900 50
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   15.03.2013Nové obchodné meno:
   Ebys, s. r. o.
   Nové sidlo:
   Bajkalská 22 Bratislava 821 09
   14.03.2013Zrušené obchodné meno:
   eBys, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Ivánska cesta 30/B Bratislava 821 04
   17.12.2009Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Peter Červinka Kráľová pri Senci 765 Kráľová pri Senci 900 55
   Ing. Igor Kopček Duklianskych hrdinov 1209/28 Vranov nad Topľou 093 01
   11.08.2009Nové sidlo:
   Ivánska cesta 30/B Bratislava 821 04
   Noví spoločníci:
   Mgr. Peter Červinka Kráľová pri Senci 765 Kráľová pri Senci 900 55
   Ing. Igor Kopček Duklianskych hrdinov 1209/28 Vranov nad Topľou 093 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   10.08.2009Zrušené sidlo:
   Nové záhrady 1/13 Bratislava 821 05
   Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Peter Červinka Fábryho 34 Košice 040 22
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Mgr. Peter Červinka Fábryho 34 Košice 040 22 Vznik funkcie: 05.02.2008
   01.04.2008Nové predmety činnosti:
   automatizované spracovanie údajov
   počítačové služby v rozsahu voľnej živnosti
   reklamné a marketingové služby v rozsahu voľnej živnosti
   poradenstvo v oblasti reklamy, propagácie, inzercie a marketingu
   23.02.2008Nové obchodné meno:
   eBys, s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Mgr. Peter Červinka Fábryho 34 Košice 040 22
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Peter Červinka Fábryho 34 Košice 040 22 Vznik funkcie: 05.02.2008
   22.02.2008Zrušené obchodné meno:
   Benefit plus, s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Marek Knut 599 Kráľová pri Senci 900 50
   Martin Knut 667 Kráľová pri Senci 900 50
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Marek Knut 599 Kráľová pri Senci 900 50 Vznik funkcie: 13.03.2007
   Martin Knut 667 Kráľová pri Senci 900 50
   08.08.2007Noví spoločníci:
   Ing. Juraj Kmec 55 Kráľová pri Senci 900 50
   Marek Knut 599 Kráľová pri Senci 900 50
   Martin Knut 667 Kráľová pri Senci 900 50
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Kmec 55 Kráľová pri Senci 900 50
   Marek Knut 599 Kráľová pri Senci 900 50 Vznik funkcie: 13.03.2007
   Martin Knut 667 Kráľová pri Senci 900 50
   07.08.2007Zrušeny spoločníci:
   Ing. Juraj Kmec Duklianskych hrdinov 1209 Vranov nad Topľou 093 01
   Marek Knut Duklianskych hrdinov 1211 Vranov nad Topľou 093 01
   Martin Knut Kollárova 17 Senec 903 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Kmec Duklianskych hrdinov 1209 Vranov nad Topľou 093 01
   Martin Knut Kollárova 17 Senec 903 01
   05.07.2007Nové predmety činnosti:
   reklamná a propagačná činnosť
   organizačné zabezpečenie verejných kultúrnych podujatí v rozsahu voľnej živnosti
   výroba audiovizuálnych záznamov so súhlasom autora
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti reklamy a kultúry v rozsahu voľnej živnosti
   vizažistické služby bez zásahu do integrity ľudského tela
   administratívne práce
   organizovanie školení, kurzov a seminárov
   prieskum trhu a verejnej mienky
   leasing motorových vozidiel v rozsahu voľnej živnosti
   upratovacie a čistiace práce
   kopírovacie práce
   vedenie účtovníctva
   prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb - obstarávaterská činnosť
   nakladanie s výsledkami tvorivej duševnej činnosti so súhlasom autora
   fotografické práce
   činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov
   producentská činnosť v oblasti televíznej videotorby
   natáčanie videokamerou
   počítačové spracovanie videa a zvuku
   technické služby súvisiace s produkciou filmu alebo videozáznamu
   služby verejných nosičov a poslov
   prenájom hnuteľných vecí - leasing v rozsahu voľnej živnosti
   19.05.2007Nové sidlo:
   Nové záhrady 1/13 Bratislava 821 05
   18.05.2007Zrušené sidlo:
   Somolického 1/b Bratislava 811 06
   06.06.2001Noví spoločníci:
   Ing. Juraj Kmec Duklianskych hrdinov 1209 Vranov nad Topľou 093 01
   Marek Knut Duklianskych hrdinov 1211 Vranov nad Topľou 093 01
   Martin Knut Kollárova 17 Senec 903 01
   05.06.2001Zrušeny spoločníci:
   Ing. Radoslava Gbelská Bajzova 233/6 Bratislava 821 08
   Ing. Juraj Kmec Duklianskych hrdinov 1209 Vranov nad Topľou 093 01
   Marek Knut Duklianskych hrdinov 1211 Vranov nad Topľou 093 01
   Martin Knut Kollárova 17 Senec 903 01
   11.05.2000Nové obchodné meno:
   Benefit plus, s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   prekladateľstvo a tlmočníctvo z/do jazyka anglického, nemeckého, francúzskeho, španielskeho, ruského
   výroba a predaj nenahratých nosičov zvukových alebo zvukovo-obrazových záznamov a predaj a požičiavanie nahratých zvukových alebo zvukovo-obrazových záznamov
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   poradenská a konzultačná činnosť v predmete podnikania
   Noví spoločníci:
   Ing. Radoslava Gbelská Bajzova 233/6 Bratislava 821 08
   Ing. Juraj Kmec Duklianskych hrdinov 1209 Vranov nad Topľou 093 01
   Marek Knut Duklianskych hrdinov 1211 Vranov nad Topľou 093 01
   Martin Knut Kollárova 17 Senec 903 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Juraj Kmec Duklianskych hrdinov 1209 Vranov nad Topľou 093 01
   Martin Knut Kollárova 17 Senec 903 01
   10.05.2000Zrušené obchodné meno:
   Knut & Knut, creative studio, s.r.o.
   Zrušeny predmety činnosti:
   reklamná a propagačná činnosť
   sprostredkovateľská činnosť
   vydavateľská činnosť
   organizačné zabezpečenie verejných kultúrnych podujatí
   producentská činnosť v oblasti televíznej videotvorby
   výroba audiovizuálnych programov
   prekladateľstvo a tlmočníctvo z/do jazyka anglického, nemeckého, francúzskeho, španielskeho, ruského
   výroba a predaj nenahratých nosičov zvukových alebo zvukovo - obrazových záznamov a predaj a požičiavanie nahratých zvukových alebo zvukovo - obrazových záznamov
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti reklamy a kultúry
   Zrušeny spoločníci:
   Marek Knut Bobrovec 401 Liptovský Mikuláš 032 21
   Martin Knut Záhrebská 9 Bratislava 811 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Martin Knut Záhrebská 9 Bratislava 811 05
   12.04.1999Nové sidlo:
   Somolického 1/b Bratislava 811 06
   Noví spoločníci:
   Marek Knut Bobrovec 401 Liptovský Mikuláš 032 21
   Martin Knut Záhrebská 9 Bratislava 811 05
   11.04.1999Zrušené sidlo:
   Záhrebská 9 Bratislava 811 05
   Zrušeny spoločníci:
   Marek Knut Bobrovec 401 Liptovský Mikuláš 032 21
   Martin Knut Záhrebská 9 Bratislava 811 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Marek Knut Bobrovec 401 Liptovský Mikuláš 032 21
   08.04.1997Nové obchodné meno:
   Knut & Knut, creative studio, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Záhrebská 9 Bratislava 811 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   reklamná a propagačná činnosť
   sprostredkovateľská činnosť
   vydavateľská činnosť
   organizačné zabezpečenie verejných kultúrnych podujatí
   producentská činnosť v oblasti televíznej videotvorby
   výroba audiovizuálnych programov
   prekladateľstvo a tlmočníctvo z/do jazyka anglického, nemeckého, francúzskeho, španielskeho, ruského
   výroba a predaj nenahratých nosičov zvukových alebo zvukovo - obrazových záznamov a predaj a požičiavanie nahratých zvukových alebo zvukovo - obrazových záznamov
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti reklamy a kultúry
   Noví spoločníci:
   Marek Knut Bobrovec 401 Liptovský Mikuláš 032 21
   Martin Knut Záhrebská 9 Bratislava 811 05
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Marek Knut Bobrovec 401 Liptovský Mikuláš 032 21
   Martin Knut Záhrebská 9 Bratislava 811 05