Vytvoriť faktúru

CHT Maklér Slovakia - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno CHT Maklér Slovakia
IČO 35714573
DIČ 2021337175
IČ DPH SK2021337175
Dátum vzniku 08 Apríla 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CHT Maklér Slovakia
Jókaiho 4
92901
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 35 169 €
Zisk -8 791 €
Aktíva 16 223 €
Vlastný kapitál 6 885 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0315516591
Mobile phone(s) +421910482339
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 9,810
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 4,735
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 653
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,422
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 9,810
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -1,906
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,700
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,700
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 670
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -485
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -8,791
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 11,716
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 9,126
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 140
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 2,496
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,072
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 4,418
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 2,590
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 35,169
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 35,169
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 42,911
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,568
C. Služby (účtová skupina 51) 5,702
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 31,836
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 276
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,529
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -7,742
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 25,899
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 90
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 90
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -89
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -7,831
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -8,791
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35714573 DIČ: 2021337175 IČ DPH: SK2021337175
 • Sídlo: CHT Maklér Slovakia, Jókaiho 4, 92901, Bratislava
 • Dátum vzniku: 08 Apríla 1997
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   19.05.2003Nové sidlo:
   Jókaiho 4 Dunajská Streda 929 01
   Noví spoločníci:
   Dpt. Juraj Csóka Jantárova 1869/1 Dunajská Streda 929 01
   Hajnal Balázs Fodor utca 27/a Budapest 1126 Maďarsko
   Nový štatutárny orgán:
   Dpt. Juraj Csóka Jantárova 1869/1 Dunajská Streda 929 01
   18.05.2003Zrušené sidlo:
   Karloveská 32 Bratislava 841 05
   Zrušeny spoločníci:
   CARION SLOVAKIA, a.s. IČO: 31 629 091 Partizánska cesta 3 Banská Bystrica 974 01
   Ing. Juraj Bodó Dunajská 27 Šamorín
   Mária Miklósová Kúpeľná 38 Dunajská Streda
   Hajnal Balázs Fodor utca 27/a Budapest Maďarská republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Bodó Dunajská 27 Šamorín
   08.04.1997Nové obchodné meno:
   CHT Maklér Slovakia, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Karloveská 32 Bratislava 841 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie sprostredkovateľskej, konzultačnej a popradenskej činnosti v prospech poisťovní a zaisťovní oprávnených podnikať na území Slovenskej republiky v zmysle povolenia Ministerstva financií SR č. k.1988/97/94 zo dňa 6.3.1997
   nákup tovaru za účelom ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   nákup tovaru za účelom ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   Noví spoločníci:
   Anton Bognár Jókaiho 4 Dunajská Streda 929 01
   CARION SLOVAKIA, a.s. IČO: 31 629 091 Partizánska cesta 3 Banská Bystrica 974 01
   Ing. Juraj Bodó Dunajská 27 Šamorín
   Mária Miklósová Kúpeľná 38 Dunajská Streda
   Hajnal Balázs Fodor utca 27/a Budapest Maďarská republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Juraj Bodó Dunajská 27 Šamorín