Vytvoriť faktúru

BEVORI International - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno BEVORI International
IČO 35714581
DIČ 2020265566
IČ DPH SK2020265566
Dátum vzniku 11 Apríla 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BEVORI International
Staviteľská 7
83104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 768 497 €
Zisk -6 734 €
Aktíva 413 404 €
Vlastný kapitál 213 168 €
Kontaktné informácie
Email karpinsky@bevori.sk
Webová stránka http://www.bevori.sk
Phone(s) +421243412057
Mobile phone(s) +421910909809
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 308,184
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 28,925
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 28,925
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 28,925
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 277,627
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 5,000
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 5,000
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 221,614
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 108,562
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 108,562
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 113,052
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 51,013
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 28,585
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 22,428
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,632
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,632
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 308,184
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 171,834
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 332
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 5,875
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 5,875
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 165,722
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 165,722
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -6,734
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 136,350
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 8,792
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 8,792
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 125,846
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 76,677
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 76,677
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 9,292
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 8,612
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,489
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 28,776
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 1,712
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 1,712
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 768,497
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 7,900
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 760,048
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 549
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 744,209
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 6,900
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 60,924
D. Služby (účtová skupina 51) 320,406
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 245,159
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 178,922
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 60,942
4. Sociálne náklady (527, 528) 5,295
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 12,258
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 26,573
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 26,573
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 10,709
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 61,280
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 24,288
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 379,718
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 2
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 15,171
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1,348
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1,348
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 13,823
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -15,169
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 9,119
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 15,853
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 20,853
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -5,000
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -6,734
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35714581 DIČ: 2020265566 IČ DPH: SK2020265566
 • Sídlo: BEVORI International, Staviteľská 7, 83104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 11 Apríla 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Jaroslav Škarba Beňadická 28 Bratislava 851 01 19.02.1998
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Jaroslav Škarba 6 639 € (100%) Beňadická 28 Bratislava 851 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   04.03.2014Nové sidlo:
   Staviteľská 7 Bratislava 831 04
   Nový štatutárny orgán:
   Jaroslav Škarba Beňadická 28 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 19.02.1998
   03.03.2014Zrušené sidlo:
   Galvaniho 2/a Bratislava 821 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jaroslav Škarba Nezábudková 20 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 19.02.1998
   26.05.2004Noví spoločníci:
   Jaroslav Škarba Beňadická 28 Bratislava 851 01
   25.05.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Róbert Nemec Palisády 34 Bratislava 811 06
   Jaroslav Škarba Nezábudková 20 Bratislava 821 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Róbert Nemec Palisády 34 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 19.02.1998
   15.08.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Róbert Nemec Palisády 34 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 19.02.1998
   Jaroslav Škarba Nezábudková 20 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 19.02.1998
   14.08.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Róbert Nemec Palisády 34 Bratislava 811 06
   Jaroslav Škarba Nezábudková 20 Bratislava 821 02
   30.11.2001Nové predmety činnosti:
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   prieskum trhu
   vydávanie periodických a neperiodických publikácií v rozsahu voľnej živnosti
   automatizované spracovanie dát
   poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   Noví spoločníci:
   Jaroslav Škarba Nezábudková 20 Bratislava 821 02
   Nový štatutárny orgán:
   Jaroslav Škarba Nezábudková 20 Bratislava 821 02
   29.11.2001Zrušeny spoločníci:
   Jaroslav Škarba Ševčenkova 8 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jaroslav Škarba Ševčenkova 8 Bratislava 851 01
   02.03.2000Nové predmety činnosti:
   nákladná cestná doprava
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok pre uvedené stavby
   30.11.1998Nové predmety činnosti:
   zasielateľstvo
   14.05.1998Nové obchodné meno:
   BEVORI International spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Galvaniho 2/a Bratislava 821 04
   Nové predmety činnosti:
   činnosť colného deklaranta a prevádzka colného skladu
   poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu v colnom konaní
   Noví spoločníci:
   Ing. Róbert Nemec Palisády 34 Bratislava 811 06
   Jaroslav Škarba Ševčenkova 8 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Róbert Nemec Palisády 34 Bratislava 811 06
   Jaroslav Škarba Ševčenkova 8 Bratislava 851 01
   13.05.1998Zrušené obchodné meno:
   FOREX, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Zrušené sidlo:
   Palisády 34 Bratislava 811 06
   Zrušeny spoločníci:
   Mikuláš Bíro Vlastenecké nám. 10 Bratislava 851 02
   Ing. Robert Nemec Palisády 34 Bratislava 811 06
   Jaroslav Škarba Ševčenkova 8 Bratislava 851 01
   Michael Lorber Karl Meisselstrasse 8/7 Wien 1200 Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mikuláš Bíro Vlastenecké nám. 10 Bratislava 851 02
   11.04.1997Nové obchodné meno:
   FOREX, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Palisády 34 Bratislava 811 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Mikuláš Bíro Vlastenecké nám. 10 Bratislava 851 02
   Ing. Robert Nemec Palisády 34 Bratislava 811 06
   Jaroslav Škarba Ševčenkova 8 Bratislava 851 01
   Michael Lorber Karl Meisselstrasse 8/7 Wien 1200 Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Mikuláš Bíro Vlastenecké nám. 10 Bratislava 851 02