Vytvoriť faktúru

Gramedia - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Gramedia
IČO 35714646
DIČ 2020267271
IČ DPH SK2020267271
Dátum vzniku 08 Apríla 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Gramedia
Galvaniho 17/C
82104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 55 500 €
Zisk -78 137 €
Aktíva 2 740 323 €
Vlastný kapitál -44 521 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0253411441
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 2,957,070
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 2,957,070
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 10,395
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 5,040
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 5,355
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 2,967,465
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 104,412
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 262,000
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 262,000
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,388
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -80,839
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -78,137
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 2,863,053
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 2,573,205
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 288,433
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 283,914
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 1,366
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,153
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,415
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 55,500
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 55,500
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 61,072
C. Služby (účtová skupina 51) 41,500
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 19,559
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 13
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -5,572
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 14,000
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 71,605
M. Nákladové úroky (562) 71,478
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 127
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -71,605
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -77,177
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -78,137
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015