Vytvoriť faktúru

Slow - Natur - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Slow - Natur
IČO 35714719
DIČ 2020241487
IČ DPH SK2020241487
Dátum vzniku 18 Marca 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Slow - Natur
Talichova 2
84102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 120 697 €
Zisk -18 218 €
Aktíva 215 340 €
Vlastný kapitál 68 675 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0315528917, 0903449490
Mobile phone(s) +421903449490, 0903449490, 0904221978
Fax(es) 0315528917
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 141,323
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 24,163
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 24,163
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 24,163
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 116,084
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 50,576
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 7,095
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 43,481
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 173
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 173
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 173
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 58,080
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 58,080
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 58,080
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 7,255
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 496
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 6,759
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,076
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,076
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 141,323
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 21,405
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 32,320
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 32,320
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -18,218
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 119,918
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,048
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,048
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 118,870
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 23,774
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 23,774
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 90,269
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,208
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 657
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,962
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 120,698
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 120,697
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 120,197
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 500
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 136,188
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 41,708
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 51,990
D. Služby (účtová skupina 51) 13,948
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 22,446
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 16,537
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 5,819
4. Sociálne náklady (527, 528) 90
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 403
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 4,977
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 4,977
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 716
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -15,491
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 12,551
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,767
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,767
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,767
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -17,258
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -18,218
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35714719 DIČ: 2020241487 IČ DPH: SK2020241487
 • Sídlo: Slow - Natur, Talichova 2, 84102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 18 Marca 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Dušan Drobný Beniakova 3 Bratislava 18.03.1997
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Dušan Drobný 6 639 € (100%) Beniakova 3 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   21.05.2015Nové sidlo:
   Talichova 2 Bratislava 841 02
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   20.05.2015Zrušené sidlo:
   Polianky 15 Bratislava 841 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   30.12.2005Noví spoločníci:
   Ing. Dušan Drobný Beniakova 3 Bratislava 841 05
   29.12.2005Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dušan Drobný Beniakova 3 Bratislava
   Ing. Ľuboš Bugala Sochorova 12 Vyškov na Morave Česká republika
   23.07.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Drobný Beniakova 3 Bratislava Vznik funkcie: 18.03.1997
   22.07.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Drobný Beniakova 3 Bratislava
   04.10.1999Noví spoločníci:
   Ing. Dušan Drobný Beniakova 3 Bratislava
   Ing. Ľuboš Bugala Sochorova 12 Vyškov na Morave Česká republika
   03.10.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dušan Drobný Beniakova 3 Bratislava
   Ing. Ľuboš Bugala Sochorova 12 Vyškov na Morave Česká republika
   27.03.1998Nové sidlo:
   Polianky 15 Bratislava 841 01
   26.03.1998Zrušené sidlo:
   Technická 7 Bratislava 821 04
   18.03.1997Nové obchodné meno:
   Slow - Natur s.r.o.
   Nové sidlo:
   Technická 7 Bratislava 821 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   prieskum trhu
   reklamná a propagačná činnosť
   poradenská činnosť v predmete podnikania
   Noví spoločníci:
   Ing. Dušan Drobný Beniakova 3 Bratislava
   Ing. Ľuboš Bugala Sochorova 12 Vyškov na Morave Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Dušan Drobný Beniakova 3 Bratislava