Vytvoriť faktúru

P&P Slovakia - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno P&P Slovakia
IČO 35714727
DIČ 2020210500
IČ DPH SK2020210500
Dátum vzniku 26 Marca 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo P&P Slovakia
Stará Vajnorská 17
83104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 694 889 €
Zisk 13 087 €
Aktíva 245 733 €
Vlastný kapitál 175 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 294,010
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 71,666
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 71,666
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 64,972
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 6,694
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 217,669
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 93,640
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 2,083
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 91,557
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 25,750
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 24,666
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 24,666
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,084
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 98,279
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 97,283
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 996
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 4,675
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 4,675
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 294,010
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 13,262
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 127,500
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -133,964
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 26,667
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -160,631
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 13,087
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 280,748
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 175
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 175
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 275,777
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 254,331
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 254,331
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 432
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 8,829
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 3,388
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 8,480
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 317
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 4,796
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 4,796
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 692,869
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 694,889
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 686,477
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 6,392
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 500
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,520
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 677,439
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 507,076
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 16,866
D. Služby (účtová skupina 51) 39,542
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 95,261
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 68,569
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 23,869
4. Sociálne náklady (527, 528) 2,823
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 883
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 9,929
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 9,929
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 4,830
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,052
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 17,450
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 129,385
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,483
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,483
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,483
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 15,967
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 13,087
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35714727 DIČ: 2020210500 IČ DPH: SK2020210500
 • Sídlo: P&P Slovakia, Stará Vajnorská 17, 83104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 26 Marca 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Dionýz Puha Cyprichova 72 Bratislava 831 05 26.03.1997
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Dionýz Puha 3 319 € (50%) Cyprichova 72 Bratislava 831 05
  Zoltán Pomsar 3 319 € (50%) Bratislava 851 10
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   03.02.2015Nové sidlo:
   Stará Vajnorská 17 Bratislava 831 04
   02.02.2015Zrušené sidlo:
   Stará Vajnorská 17 Bratislava 820 17
   16.01.2015Nové sidlo:
   Stará Vajnorská 17 Bratislava 820 17
   15.01.2015Zrušené sidlo:
   Prievozská 28 Bratislava 821 03
   19.07.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Zoltán Pomsar Kovácsova 459/14 Bratislava 851 10
   31.01.2002Nové sidlo:
   Prievozská 28 Bratislava 821 03
   30.01.2002Zrušené sidlo:
   Balkánska 126 Bratislava 851 10
   21.10.1998Noví spoločníci:
   Dionýz Puha Cyprichova 72 Bratislava 831 05
   Zoltán Pomsar Kovácsova 459/14 Bratislava 851 10
   20.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Zoltán Pomsar Kovácsova 459/14 Bratislava 851 10
   Dionýz Puha Cyprichova 72 Bratislava 831 05
   26.03.1997Nové obchodné meno:
   P&P Slovakia s.r.o.
   Nové sidlo:
   Balkánska 126 Bratislava 851 10
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   vedenie účtovníctva
   stolárstvo a drevovýroba
   Noví spoločníci:
   Zoltán Pomsar Kovácsova 459/14 Bratislava 851 10
   Dionýz Puha Cyprichova 72 Bratislava 831 05
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Dionýz Puha Cyprichova 72 Bratislava 831 05
   Zoltán Pomsar Kovácsova 459/14 Bratislava 851 10