Vytvoriť faktúru

Progres Slovakia - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Progres Slovakia
IČO 35714778
DIČ 2020982733
IČ DPH SK2020982733
Dátum vzniku 18 Marca 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Progres Slovakia
Komárnická 26
82103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 6 449 €
Zisk -5 221 €
Aktíva 6 428 €
Vlastný kapitál -1 042 €
Kontaktné informácie
Email progslov@progslov.sk
Webová stránka http://www.progslov.sk
Mobile phone(s) +421903217227
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 12,248
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 12,205
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 4,820
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 9,820
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 9,820
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ -5,000
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 7,385
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 6,687
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 698
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 43
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 43
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 12,248
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,539
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 7,802
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -7,681
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -7,681
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -5,221
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 10,709
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 3,633
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 62
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 62
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,311
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,260
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 7,076
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 6,449
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 6,449
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 6,449
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 8,849
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,599
D. Služby (účtová skupina 51) 1,946
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 262
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 5,000
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 42
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -2,400
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,904
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,861
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1,421
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1,421
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 440
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,861
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -4,261
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -5,221
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015