Vytvoriť faktúru

MSM-Real - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 15.08.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno MSM-Real
IČO 35714921
DIČ 2020265577
IČ DPH SK2020265577
Dátum vzniku 02 Apríla 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MSM-Real
Klariská 14
81103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 174 191 €
Zisk -28 268 €
Aktíva 993 419 €
Vlastný kapitál 746 036 €
Kontaktné informácie
Email sk@architekti-ba.sk
Webová stránka http://www.prenajom-kancelarii.sk
Phone(s) +421220909756
Dátum aktualizácie údajov: 15.08.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 707,956
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 707,956
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 3,248
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 44,907
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 6,442
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 38,465
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 752,863
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 695,220
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 345,217
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 345,217
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 34,522
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 343,749
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -28,268
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 57,643
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 28,910
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 28,462
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 695
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 6,915
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 20,852
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 271
Dátum aktualizácie údajov: 15.08.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 174,191
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 174,191
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 194,846
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 21,709
C. Služby (účtová skupina 51) 20,280
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 17,995
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 6,575
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 127,615
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 672
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -20,655
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 132,202
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 4
X. Výnosové úroky (662) 4
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 1,590
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,590
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,586
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -22,241
P. Daň z príjmov (591, 595) 6,027
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -28,268
Dátum aktualizácie údajov: 15.08.2016
Dátum aktualizácie údajov: 15.08.2016
 • IČO:35714921 DIČ: 2020265577 IČ DPH: SK2020265577
 • Sídlo: MSM-Real, Klariská 14, 81103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 02 Apríla 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Helena Ochabová Rošlímska 70 Brestovany 919 27 17.03.2005
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Prof. Erwin Kessler 1 666 € (8.3%) Neunkirchen A-2620 Rakúsko
  Mag. Günter Oszwald 3 832 € (19.2%) Neunkirchen A - 2620 Rakúsko
  Mag.Ing. Manfred Gatterer 1 666 € (8.3%) Wien A - 1140 Rakúsko
  Arch.Dipl.Ing. Heinz Seiser 5 000 € (25%) Ternitz A - 2630 Rakúska republika
  "Klariska" Bauprojekt Gesellschaft m.b.H. 0 € (0%) Wien 1050 Rakúska republika
  HSA Privatstiftung 1 168 € (5.8%) Wien 1040 Rakúska republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   20.04.2012Noví spoločníci:
   HSA Privatstiftung Prinz Eugen Strasse 16 Wien 1040 Rakúska republika
   15.04.2005Nový štatutárny orgán:
   Ing. Helena Ochabová Rošlímska 70 Brestovany 919 27 Vznik funkcie: 17.03.2005
   11.01.2005Noví spoločníci:
   Arch.Dipl.Ing. Heinz Seiser Hofwiesengasse 17c Ternitz A - 2630 Rakúska republika
   Mag.Ing. Manfred Gatterer Meiselstrasse 54/22 Wien A - 1140 Rakúsko
   Mag. Günter Oszwald Mauerergasse 17 Neunkirchen A - 2620 Rakúsko
   Prof. Erwin Kessler Brunnenplatz 3 Neunkirchen A-2620 Rakúsko
   05.05.1999Nové sidlo:
   Klariská 14 Bratislava 811 03
   09.12.1998Noví spoločníci:
   "Klariska" Bauprojekt Gesellschaft m.b.H. Ziegelofengasse 33/6 Wien 1050 Rakúska republika
   02.04.1997Nové obchodné meno:
   MSM-Real, spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj nehnuteľností
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností, bytových a nebytových
   penájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov
   vývoj stanovíšť nehnuteľností a vypracovanie koncepcií
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia