Vytvoriť faktúru

i - COMMERCE - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno i - COMMERCE
IČO 35715022
DIČ 2020267513
IČ DPH SK2020267513
Dátum vzniku 26 Marca 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo i - COMMERCE
Galvaniho 2/a
82104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 238 585 €
Zisk 40 871 €
Aktíva 321 607 €
Vlastný kapitál 299 911 €
Kontaktné informácie
Email info@zlavonator.sk
Phone(s) 0911727052, 0262520617
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 361,149
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,441
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,441
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 1,441
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 345,066
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 4,766
3. Výrobky (123) - /194/ 4,766
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 75,058
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 37,794
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 37,794
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 37,264
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 265,242
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 193
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 265,049
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 14,642
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 503
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 14,139
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 361,149
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 340,782
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 7,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 7,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 292,247
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 292,247
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 40,871
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 20,264
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 514
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 514
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 19,750
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 17,423
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 17,423
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 404
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 215
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 469
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,239
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 103
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 103
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 237,556
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 238,585
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 237,556
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,029
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 184,646
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 14,762
D. Služby (účtová skupina 51) 146,757
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 13,649
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 9,845
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 3,756
4. Sociálne náklady (527, 528) 48
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 9
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 3,614
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 3,614
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 2,893
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,962
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 53,939
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 76,037
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 271
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 270
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 270
XII. Kurzové zisky (663) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 234
O. Kurzové straty (563) 12
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 222
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 37
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 53,976
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 13,105
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 13,105
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 40,871
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35715022 DIČ: 2020267513 IČ DPH: SK2020267513
 • Sídlo: i - COMMERCE, Galvaniho 2/a, 82104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 26 Marca 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Ladislav Mokrý Beniakova 28 Bratislava 841 05 07.12.2004
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Ladislav Mokrý 7 000 € (100%) Beniakova 28 Bratislava 841 05
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   07.11.2013Nové predmety činnosti:
   Organizovanie dobrovoľných dražieb
   03.07.2013Nové sidlo:
   Galvaniho 2/a Bratislava 821 04
   02.07.2013Zrušené sidlo:
   Teslova 43 Bratislava 821 02
   11.05.2010Nové predmety činnosti:
   celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby, štandard digitálneho príjmu DVB-T, DVB-S, názov programovej služby Moooby TV
   26.11.2009Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Mokrý Beniakova 28 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Mokrý Beniakova 28 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 07.12.2004
   25.11.2009Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ladislav Mokrý Majerníkova 8 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Mokrý Majerníkova 8 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 07.12.2004
   28.11.2006Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Mokrý Majerníkova 8 Bratislava 841 05
   27.11.2006Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Lang Jasencová 14 Bratislava 841 07
   15.03.2005Nové sidlo:
   Teslova 43 Bratislava 821 02
   14.03.2005Zrušené sidlo:
   Teslova 26 Bratislava 821 02
   11.12.2004Nové predmety činnosti:
   multiregionálne televízne vysielanie prostredníctvom satelitu
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ladislav Mokrý Majerníkova 8 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 07.12.2004
   10.12.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Peter Lang Jasencová 14 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 26.03.2002
   24.04.2004Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Lang Jasencová 14 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 26.03.2002
   23.04.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Lang J. Smreka 14 Bratislava 841 08 Vznik funkcie: 26.03.2002
   17.06.2002Noví spoločníci:
   Ing. Peter Lang Jasencová 14 Bratislava 841 07
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Lang J. Smreka 14 Bratislava 841 08 Vznik funkcie: 26.03.2002
   16.06.2002Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ladislav Mokrý Majerníkova 8 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Mokrý Majerníkova 8 Bratislava 841 05
   22.08.2001Nové predmety činnosti:
   organizovanie športových a spoločenských hier a podujatí
   27.02.2001Nové sidlo:
   Teslova 26 Bratislava 821 02
   Nové predmety činnosti:
   automatizované spracovanie dát
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   navrhovanie a predaj www aplikácií
   26.02.2001Zrušené sidlo:
   Štefánikova 24 Bratislava 811 04
   16.08.1999Nové obchodné meno:
   i - COMMERCE, s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Mokrý Majerníkova 8 Bratislava 841 05
   15.08.1999Zrušené obchodné meno:
   M TLAČ, s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ladislav Mokrý Majerníkova 8 Bratislava 841 05
   26.03.1997Nové obchodné meno:
   M TLAČ, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Štefánikova 24 Bratislava 811 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   vydavateľská činnosť a distribúcia
   reklamná a propagačná činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Mokrý Majerníkova 8 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ladislav Mokrý Majerníkova 8 Bratislava 841 05