Vytvoriť faktúru

DONAU CONSULT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno DONAU CONSULT
IČO 35715057
DIČ 2020990807
Dátum vzniku 26 Marca 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DONAU CONSULT
Černicová 2
83101
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -513 €
Aktíva 16 654 €
Vlastný kapitál 15 734 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0905640112
Mobile phone(s) 0905640112
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 16,621
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 16,611
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 16,166
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 16,166
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 445
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 445
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 10
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 10
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 16,621
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 15,221
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 370
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 370
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 8,725
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 11,169
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -2,444
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -513
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,400
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 480
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 920
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 920
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 33
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 33
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -33
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -33
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 480
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -513
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015