Vytvoriť faktúru

SLOV - CONTRAKT PS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 23.11.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SLOV - CONTRAKT PS
Stav Zrušená
IČO 35715111
DIČ 2021395728
Dátum vzniku 08 Apríla 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SLOV - CONTRAKT PS
Pod Urpínom 16
97401
Banská Bystrica
Finančné informácie
Tržby a výnosy 12 093 €
Aktíva 88 €
Vlastný kapitál -2 687 €
Dátum aktualizácie údajov: 23.11.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 4,845
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 4,845
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 4,845
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 4,772
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 73
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 4,845
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -2,687
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 332
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -9,658
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -9,658
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 7,532
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 7,532
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,766
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 4,039
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,727
Dátum aktualizácie údajov: 23.11.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 11,210
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 12,093
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 11,210
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 883
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 11,554
D. Služby (účtová skupina 51) 318
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 11,236
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 8,311
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 2,925
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 539
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 10,892
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 59
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 18
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 18
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 41
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -59
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 480
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 480
Dátum aktualizácie údajov: 23.11.2015
Files
4160724.tif
Dátum aktualizácie údajov: 23.11.2015
 • IČO:35715111 DIČ: 2021395728
 • Sídlo: SLOV - CONTRAKT PS, Pod Urpínom 16, 97401, Banská Bystrica
 • Dátum vzniku: 08 Apríla 1997
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   19.11.2015Zrušené obchodné meno:
   SLOV - CONTRAKT PS s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Pod Urpínom 16 Banská Bystrica 974 01
   22.05.2012Nové obchodné meno:
   SLOV - CONTRAKT PS s.r.o.
   Nové sidlo:
   Pod Urpínom 16 Banská Bystrica 974 01
   08.04.1997Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným