Vytvoriť faktúru

DIPLOTRADE - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno DIPLOTRADE
IČO 35715189
DIČ 2020187279
IČ DPH SK2020187279
Dátum vzniku 26 Marca 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DIPLOTRADE
Štefánikova 715
90636
Plavecké Podhradie
Finančné informácie
Tržby a výnosy 484 132 €
Zisk 15 699 €
Aktíva 194 146 €
Vlastný kapitál 145 696 €
Kontaktné informácie
Email diplotrade@1diplomat.eu
Phone(s) 6584311
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 230,199
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 71,411
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 135,667
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 230,199
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 147,752
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,972
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,972
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 4,188
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 120,893
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 15,699
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 82,447
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 82,447
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 82,250
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 197
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 484,132
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 484,132
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 462,375
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 371,149
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 4,927
C. Služby (účtová skupina 51) 81,219
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 197
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 4,796
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 87
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 21,757
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 26,837
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 3
X. Výnosové úroky (662) 3
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 1,597
M. Nákladové úroky (562) 38
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,559
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,594
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 20,163
P. Daň z príjmov (591, 595) 4,464
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 15,699
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35715189 DIČ: 2020187279 IČ DPH: SK2020187279
 • Sídlo: DIPLOTRADE, Štefánikova 715, 90636, Plavecké Podhradie
 • Dátum vzniku: 26 Marca 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Ľubomír Adamec 13 Sološnica 906 37 26.03.1997
  Ján Velšmid 497 Sološnica 906 37 26.03.1997
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Ľubomír Adamec 3 486 € (50%) 13 Sološnica 906 37
  Ján Velšmid 3 486 € (50%) 497 Sološnica 906 37
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   05.01.2007Nové sidlo:
   209 Plavecké Podhradie 906 36
   04.01.2007Zrušené sidlo:
   Štefánikova 715 Senica 905 01
   13.01.2003Nové sidlo:
   Štefánikova 715 Senica 905 01
   12.01.2003Zrušené sidlo:
   13 Sološnica 906 37
   15.01.2001Nové sidlo:
   13 Sološnica 906 37
   Noví spoločníci:
   Ing. Ľubomír Adamec 13 Sološnica 906 37
   Ján Velšmid 497 Sološnica 906 37
   14.01.2001Zrušené sidlo:
   528 Sološnica 906 37
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľubomír Adamec 13 Sološnica 906 37
   Ján Veľšmíd 497 Sološnica 906 37
   Ing. Anton Žilavý 292 Studienka 908 75
   21.06.1999Noví spoločníci:
   Ing. Ľubomír Adamec 13 Sološnica 906 37
   Ján Veľšmíd 497 Sološnica 906 37
   Ing. Anton Žilavý 292 Studienka 908 75
   20.06.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľubomír Adamec 13 Sološnica 906 37
   Ján Veľšmíd 497 Sološnica 906 37
   Ing. Anton Žilavý 292 Studienka 908 75
   26.03.1997Nové obchodné meno:
   DIPLOTRADE, s.r.o.
   Nové sidlo:
   528 Sološnica 906 37
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   automatizované spracovanie dát
   činnosť účtovných poradcov
   vedenie účtovníctva
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
   výroba, požičiavanie a distribúcia videa
   reklamné činnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Ľubomír Adamec 13 Sološnica 906 37
   Ján Veľšmíd 497 Sološnica 906 37
   Ing. Anton Žilavý 292 Studienka 908 75
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ľubomír Adamec 13 Sološnica 906 37
   Ján Veľšmíd 497 Sološnica 906 37