Vytvoriť faktúru

VIW Natur - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno VIW Natur
IČO 35715201
DIČ 2020266270
IČ DPH SK2020266270
Dátum vzniku 16 Apríla 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo VIW Natur
Jókaiho 600
94613
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 74 156 €
Zisk 4 205 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0357793759, 0357894055, 0357894056
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 112,826
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 112,826
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 39,050
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 68,240
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 60,397
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,503
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,480
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 181,066
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -106,998
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 413
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -118,255
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 4,205
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 288,064
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 2,765
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 285,299
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 29,779
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 354
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 255,166
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 74,156
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 74,156
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 70,363
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 39,627
C. Služby (účtová skupina 51) 11,131
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 10,963
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 602
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 7,810
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 230
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 3,793
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 23,398
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 558
XI. Kurzové zisky (663) 558
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 146
N. Kurzové straty (563) 146
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 412
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 4,205
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 4,205
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35715201 DIČ: 2020266270 IČ DPH: SK2020266270
 • Sídlo: VIW Natur, Jókaiho 600, 94613, Bratislava
 • Dátum vzniku: 16 Apríla 1997
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   29.01.1999Nové sidlo:
   Jókaiho 600 Okoličná na Ostrove 946 13
   Noví spoločníci:
   FLOMARKT, a.s. IČO: 35 746 157 Úprkova 39 Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   Viktor Welte Reintalstrasse 206 Leibstadt 4353 Švajčiarsko dlhodobý pobyt na území SR : Majora 69 Okoličná na Ostrove
   28.01.1999Zrušené sidlo:
   Úprkova 39 Bratislava 811 04
   Zrušeny spoločníci:
   FLOMARKT spol. s r.o. IČO: 35 698 641 Úprkova 39 Bratislava 811 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Viktor Welte Reintalstrasse 206 Leibstadt 4353 Švajčiarsko dlhodobý pobyt na území SR : Nám.M.R. Štefánika 902/4 Komárany 945 01
   16.04.1997Nové obchodné meno:
   VIW Natur s.r.o.
   Nové sidlo:
   Úprkova 39 Bratislava 811 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   výroba dekoračných výrobkov /z textilu, dreva, slamy, kože, časti rastlín prírodných materialov/
   vykonávanie žatevných prác
   Noví spoločníci:
   FLOMARKT spol. s r.o. IČO: 35 698 641 Úprkova 39 Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ildikó Keszánová Škôlky 116 Zlatná na Ostrove 946 12
   Viktor Welte Reintalstrasse 206 Leibstadt 4353 Švajčiarsko dlhodobý pobyt na území SR : Nám.M.R. Štefánika 902/4 Komárany 945 01