Vytvoriť faktúru

PROSAT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno PROSAT
IČO 35715235
DIČ 2020203372
IČ DPH SK2020203372
Dátum vzniku 16 Apríla 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PROSAT
Nová 666/68
90023
Viničné
Finančné informácie
Tržby a výnosy 17 728 €
Zisk -3 516 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421903531706, +421905641305, +421905636459, +421905605973
Fax(es) 0244450817
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 127,198
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 317
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 317
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 317
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 126,814
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 125,963
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 13,563
3. Výrobky (123) - /194/ 1,068
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 111,332
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) -956
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) -956
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ -956
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,807
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,807
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 67
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 67
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 127,198
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -31,273
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 839
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 839
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -35,235
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 8,098
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -43,333
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -3,516
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 158,632
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 25,284
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 860
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 24,424
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 122,597
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 3,183
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,585
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) -402
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 125,657
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 729
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 344
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) -5,752
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) -1,564
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 10,751
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) -161
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) -161
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 17,128
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 17,728
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 5,375
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 10,538
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,815
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 21,244
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 2,829
D. Služby (účtová skupina 51) 4,452
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 11,433
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 8,419
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 2,962
4. Sociálne náklady (527, 528) 52
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 410
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,120
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -3,516
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 8,632
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -3,516
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -3,516
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015