Vytvoriť faktúru

SLOVAKIA TAP - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SLOVAKIA TAP
IČO 35715316
DIČ 2020203350
IČ DPH SK2020203350
Dátum vzniku 17 Apríla 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SLOVAKIA TAP
Bratislavská 85
90201
Pezinok
Finančné informácie
Tržby a výnosy 161 160 €
Zisk -3 848 €
Kontaktné informácie
Email slovakiatap@stonline.sk
Webová stránka http://www.slovakiatap.sk
Phone(s) +421336400056, +421336422506
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 113,354
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 33,771
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 33,771
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 33,771
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 79,270
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 69,794
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 69,794
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 4,744
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 4,744
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,744
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 4,732
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,149
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 3,583
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 313
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 313
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 113,354
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 11,630
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,672
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,672
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 335
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 335
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 8,471
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 8,471
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -3,848
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 100,851
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 954
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 954
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 99,897
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 19,864
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 19,864
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 72,591
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,444
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 901
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,097
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 873
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 873
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 161,160
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 161,160
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 148,451
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 2,785
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9,924
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 162,810
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 75,985
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 9,321
D. Služby (účtová skupina 51) 38,869
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 34,057
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 24,161
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 8,490
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,406
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,731
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 2,656
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 2,656
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 191
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -1,650
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 27,061
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,238
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,238
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,238
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -2,888
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -3,848
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35715316 DIČ: 2020203350 IČ DPH: SK2020203350
 • Sídlo: SLOVAKIA TAP, Bratislavská 85, 90201, Pezinok
 • Dátum vzniku: 17 Apríla 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Mgr. Tibor Letko Družstevná 1424/20 Modra 900 01 29.03.2000
  Renáta Osvaldová Vidlicova 11 Bratislava 831 01 27.01.2014
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Mgr. Tibor Letko 3 353 € (50.2%) Družstevná 1424/20 Modra 900 01
  Renáta Osvaldová 3 320 € (49.8%) Vidlicova 11 Bratislava 831 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   19.02.2014Noví spoločníci:
   Mgr. Tibor Letko Družstevná 1424/20 Modra 900 01
   Renáta Osvaldová Vidlicova 11 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   Renáta Osvaldová Vidlicova 11 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 27.01.2014
   18.02.2014Zrušeny spoločníci:
   Ján Antalík Exnárova 29 Bratislava 820 03
   Anna Kujanová Vidlicova 11 Bratislava 831 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Robert Osvald Černyševského 7 Bratislava 851 01
   29.11.2000Nové sidlo:
   Bratislavská 85 Pezinok 902 01
   Noví spoločníci:
   Ján Antalík Exnárova 29 Bratislava 820 03
   Anna Kujanová Vidlicova 11 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Robert Osvald Černyševského 7 Bratislava 851 01
   28.11.2000Zrušené sidlo:
   Dr. Bokesa 18 Pezinok 902 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ján Antalík Exnárova 29 Bratislava 820 03
   Anna Kujanová Vidlicova 11 Bratislava 831 01
   Svetozár Prokeš Budovateľská 963 Stupava 900 31
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   29.03.2000Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Mgr. Tibor Letko Družstevná 1424/20 Modra 900 01
   28.03.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Svetozár Prokeš Budovateľská 963 Stupava 900 31
   24.04.1998Noví spoločníci:
   Ján Antalík Exnárova 29 Bratislava 820 03
   Anna Kujanová Vidlicova 11 Bratislava 831 01
   Svetozár Prokeš Budovateľská 963 Stupava 900 31
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   23.04.1998Zrušeny spoločníci:
   Ján Antalík Exnárova 29 Bratislava 820 03
   Anna Kujanová Vidlicova 11 Bratislava 831 01
   Svetozár Prokeš Budovateľská 963 Stupava 900 31
   Juraj Vícen Sotinská 1373/17 Senica 905 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Juraj Vícen Sotinská 1373/17 Senica 905 01
   17.04.1997Nové obchodné meno:
   SLOVAKIA TAP, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Dr. Bokesa 18 Pezinok 902 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom (veľkoobchod)
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Ján Antalík Exnárova 29 Bratislava 820 03
   Anna Kujanová Vidlicova 11 Bratislava 831 01
   Svetozár Prokeš Budovateľská 963 Stupava 900 31
   Juraj Vícen Sotinská 1373/17 Senica 905 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Svetozár Prokeš Budovateľská 963 Stupava 900 31
   Juraj Vícen Sotinská 1373/17 Senica 905 01