Vytvoriť faktúru

L+M STAVOSERVIS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno L+M STAVOSERVIS
Stav V likvidácii
IČO 35715332
DIČ 2020241388
Dátum vzniku 08 Apríla 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo L+M STAVOSERVIS
Stromová 13
83101
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -363 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 123,269
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 468,818
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 169,222
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 169,222
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 3,968
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 2,526
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,526
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,442
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 294,915
4. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/ 294,915
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 713
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 713
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) -345,549
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) -345,549
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 123,269
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -148,179
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 1
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
3. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353) -6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 278
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 278
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -148,095
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -148,095
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -363
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 271,448
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 265,080
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 107,920
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 107,920
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 18,631
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 924
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 137,605
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 6,368
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 363
D. Služby (účtová skupina 51) 363
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -363
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -363
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -363
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -363
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4271461.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015