Vytvoriť faktúru

JAGY - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno JAGY
IČO 35715375
DIČ 2020986055
IČ DPH SK2020986055
Dátum vzniku 18 Apríla 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo JAGY
Dušnica 16
90638
Rohožník
Finančné informácie
Tržby a výnosy 57 372 €
Zisk 753 €
Kontaktné informácie
Webová stránka http://ubytovaniestupava.sk
Mobile phone(s) +421911845085
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 302,595
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 302,595
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 73,741
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 10,242
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 3,707
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,196
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 5,339
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 312,837
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 96,641
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 88,917
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 753
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 216,196
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 64
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 216,132
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,061
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 73
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,306
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 213,692
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 57,372
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 53,076
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,296
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 55,930
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 23,813
C. Služby (účtová skupina 51) 21,271
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 1,428
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 7,392
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,026
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 1,442
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 7,992
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 463
X. Výnosové úroky (662) 1
XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 462
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 192
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 192
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 271
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 1,713
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 753
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35715375 DIČ: 2020986055 IČ DPH: SK2020986055
 • Sídlo: JAGY, Dušnica 16, 90638, Rohožník
 • Dátum vzniku: 18 Apríla 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Mgr. Milan Jagelka Dušnica 16 Rohožník 906 38 16.05.2007
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Mgr. Milan Jagelka 2 656 € (40%) Dušnica 16 Rohožník 906 38
  MUDr. Ingrid Jagelková 2 656 € (40%) Rohožník 906 38
  Mgr. Katarína Pikáliová 1 328 € (20%) Dušnica 16 Rohožník 906 38
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   06.02.2009Noví spoločníci:
   MUDr. Ingrid Jagelková Dušnica 16 Rohožník 906 38
   Mgr. Katarína Pikáliová Dušnica 16 Rohožník 906 38
   05.02.2009Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Ingrid Jagelková Karpatská 2 Rohožník 906 38
   16.05.2007Nové sidlo:
   Dušnica 16 Rohožník 906 38
   Noví spoločníci:
   Mgr. Milan Jagelka Dušnica 16 Rohožník 906 38
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Milan Jagelka Dušnica 16 Rohožník 906 38
   15.05.2007Zrušené sidlo:
   Obchodná 323 Rohožník 906 38
   Zrušeny spoločníci:
   Martin Jagelka Karpatská 2 Rohožník 906 38
   Mgr. Milan Jagelka Bernolákova 1 Stupava 900 31
   Katarína Jagelková Karpatská 2 Rohožník 906 38
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Milan Jagelka Bernolákova 1 Stupava
   30.10.2003Noví spoločníci:
   Martin Jagelka Karpatská 2 Rohožník 906 38
   Mgr. Milan Jagelka Bernolákova 1 Stupava 900 31
   MUDr. Ingrid Jagelková Karpatská 2 Rohožník 906 38
   Katarína Jagelková Karpatská 2 Rohožník 906 38
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Milan Jagelka Bernolákova 1 Stupava
   29.10.2003Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Milan Jagelka Obchodná 323 Rohožník 906 38
   Martin Jagelka Obchodná 323 Rohožník
   Katarína Jagelková Obchodná 323 Rohožník 906 38
   MUDr. Ingrid Jagelková Obchodná 323 Rohožník 906 38
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Milan Jagelka Obchodná 323 Rohožník 906 38
   18.01.2002Noví spoločníci:
   Mgr. Milan Jagelka Obchodná 323 Rohožník 906 38
   Katarína Jagelková Obchodná 323 Rohožník 906 38
   17.01.2002Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Milan Jagelka Obchodná 323 Rohožník 906 38
   26.05.1999Noví spoločníci:
   Martin Jagelka Obchodná 323 Rohožník
   Mgr. Milan Jagelka Obchodná 323 Rohožník 906 38
   MUDr. Ingrid Jagelková Obchodná 323 Rohožník 906 38
   25.05.1999Zrušeny spoločníci:
   Martin Jagelka Obchodná 323 Rohožník
   Mgr. Milan Jagelka Obchodná 323 Rohožník 906 38
   MUDr. Ingrid Jagelková Obchodná 323 Rohožník 906 38
   18.04.1997Nové obchodné meno:
   JAGY s.r.o.
   Nové sidlo:
   Obchodná 323 Rohožník 906 38
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   reklamná činnosť, prenájom nehnuteľností, sprostredkovacia činnosť, nákup tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi alebo iným prevádzkovateľom živností.
   Noví spoločníci:
   Martin Jagelka Obchodná 323 Rohožník
   Mgr. Milan Jagelka Obchodná 323 Rohožník 906 38
   MUDr. Ingrid Jagelková Obchodná 323 Rohožník 906 38
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Mgr. Milan Jagelka Obchodná 323 Rohožník 906 38