Vytvoriť faktúru

VaF - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno VaF
IČO 35715413
DIČ 2020250056
IČ DPH SK2020250056
Dátum vzniku 09 Apríla 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo VaF
Rovinka 207
90041
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 27 555 €
Zisk 404 €
Aktíva 144 399 €
Vlastný kapitál 139 380 €
Kontaktné informácie
Email jozef@vaf.sk
Phone(s) 0905342404
Mobile phone(s) 0905342404
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 143,413
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 92,954
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 92,954
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 16,099
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 76,855
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 50,459
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 60
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 60
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,707
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,440
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,440
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 267
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 48,692
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 509
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 48,183
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 143,413
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 139,784
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 2,357
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,357
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 130,384
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 130,384
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 404
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,629
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 412
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 412
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 2,424
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 635
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 635
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 282
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 369
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,138
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 793
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 793
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 27,545
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 27,555
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 27,545
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 10
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 26,213
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 3,399
D. Služby (účtová skupina 51) 6,142
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 8,116
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 5,880
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 2,201
4. Sociálne náklady (527, 528) 35
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 295
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 6,988
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 6,988
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,273
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,342
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 18,004
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 182
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 182
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 182
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 126
O. Kurzové straty (563) 49
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 77
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 56
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,398
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 994
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 994
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 404
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35715413 DIČ: 2020250056 IČ DPH: SK2020250056
 • Sídlo: VaF, Rovinka 207, 90041, Bratislava
 • Dátum vzniku: 09 Apríla 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  RNDr. Jozef Vyskoč Rovinka 207 Rovinka 900 41 18.06.1998
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  RNDr. Jozef Vyskoč 6 639 € (100%) Rovinka 207 Rovinka 900 41
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   05.10.2006Nové sidlo:
   Rovinka 207 Rovinka 900 41
   Noví spoločníci:
   RNDr. Jozef Vyskoč Rovinka 207 Rovinka 900 41
   Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Jozef Vyskoč Rovinka 207 Rovinka 900 41 Vznik funkcie: 18.06.1998
   04.10.2006Zrušené sidlo:
   Karadžičova 55 Bratislava 811 07
   Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Jozef Vyskoč Karadžičova 55 Bratislava 811 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Jozef Vyskoč Karadžičova 55 Bratislava 811 07 Vznik funkcie: 18.06.1998
   10.06.2003Nové sidlo:
   Karadžičova 55 Bratislava 811 07
   Noví spoločníci:
   RNDr. Jozef Vyskoč Karadžičova 55 Bratislava 811 07
   Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Jozef Vyskoč Karadžičova 55 Bratislava 811 07 Vznik funkcie: 18.06.1998
   09.06.2003Zrušené sidlo:
   Bebravská 1 Bratislava 821 07
   Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Lenka Fibíková Bebravská 1 Bratislava 821 07
   RNDr. Jozef Vyskoč Karadžičova 55 Bratislava 811 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Lenka Fibíková Bebravská 1 Bratislava 821 07 Skončenie funkcie: 16.05.2003
   RNDr. Jozef Vyskoč Karadžičova 55 Bratislava 811 07
   16.09.1998Nové sidlo:
   Bebravská 1 Bratislava 821 07
   Noví spoločníci:
   Mgr. Lenka Fibíková Bebravská 1 Bratislava 821 07
   RNDr. Jozef Vyskoč Karadžičova 55 Bratislava 811 07
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Mgr. Lenka Fibíková Bebravská 1 Bratislava 821 07 Skončenie funkcie: 16.05.2003
   RNDr. Jozef Vyskoč Karadžičova 55 Bratislava 811 07
   15.09.1998Zrušené sidlo:
   Miletičova 46 Bratislava 821 08
   Zrušeny spoločníci:
   Lenka Fibíkova Miletičova 46 Bratislava 821 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Lenka Fibíková Miletičova 46 Bratislava 821 08
   09.04.1997Nové obchodné meno:
   VaF, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Miletičova 46 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   poradenská a expertízna činnosť v oblasti informačných systémov a ich ochrany
   vzdelávacia a lektorská činnosť v oblasti informačných systémov a ich ochrany
   poskytovanie software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Lenka Fibíkova Miletičova 46 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Lenka Fibíková Miletičova 46 Bratislava 821 08