Vytvoriť faktúru

EDUARD KETTNER - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno EDUARD KETTNER
IČO 35715472
DIČ 2020990642
Dátum vzniku 16 Apríla 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EDUARD KETTNER
Istrijská 84
84107
Bratislava
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 0
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 0
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 0
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 0
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 0
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 0
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 0
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 0
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 0
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 0
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 0
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 0
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 0
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 0
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 0
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 0
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 0
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 0
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 0
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 0
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 0
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 0
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 0
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 0
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 0
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 0
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 0
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 0
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 0
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 0
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 0
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 0
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 0
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 0
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4177942.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35715472 DIČ: 2020990642
 • Sídlo: EDUARD KETTNER, Istrijská 84, 84107, Bratislava
 • Dátum vzniku: 16 Apríla 1997
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Herbert Michael Scheiring 6 639 € (100%) Ferlach 9170 Rakúska republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   10.03.2015Nové sidlo:
   Istrijská 84 Bratislava 841 07
   Noví spoločníci:
   Herbert Michael Scheiring Klagenfurterstrasse 19 Ferlach 9170 Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   Herbert Michael Scheiring Klagenfurterstrasse 19 Ferlach 9170 Rakúska republika Vznik funkcie: 26.01.2015
   09.03.2015Zrušené sidlo:
   Krížna 47 Bratislava 811 07
   Zrušeny spoločníci:
   Anna Tomkuliaková Istrijská 84 Bratislava 841 07
   JUDr. Milan Tomkuliak Gusevova 8 Bratislava 821 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Anna Tomkuliaková Istrijská 84 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 24.02.2003
   16.06.2003Nové sidlo:
   Krížna 47 Bratislava 811 07
   Nový štatutárny orgán:
   Anna Tomkuliaková Istrijská 84 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 24.02.2003
   15.06.2003Zrušené sidlo:
   Gusevova 8 Bratislava 821 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Milan Tomkuliak Gusevova 8 Bratislava 821 09
   21.03.2002Nové obchodné meno:
   EDUARD KETTNER s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   Noví spoločníci:
   Anna Tomkuliaková Istrijská 84 Bratislava 841 07
   JUDr. Milan Tomkuliak Gusevova 8 Bratislava 821 09
   20.03.2002Zrušené obchodné meno:
   HORTOM, spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Anna Tomkuliaková Istrijská 84 Bratislava 841 07
   02.04.2001Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj zbraní a streliva
   Noví spoločníci:
   Anna Tomkuliaková Istrijská 84 Bratislava 841 07
   01.04.2001Zrušeny spoločníci:
   Daniela Horváthová Homolova 5 Bratislava 841 02
   Anna Tomkuliaková Istrijská 84 Bratislava 841 07
   16.04.1997Nové obchodné meno:
   HORTOM, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Gusevova 8 Bratislava 821 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru-obuvi, odevov, terénnej výstroje, loveckých potrieb a doplnkov v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Daniela Horváthová Homolova 5 Bratislava 841 02
   Anna Tomkuliaková Istrijská 84 Bratislava 841 07
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   JUDr. Milan Tomkuliak Gusevova 8 Bratislava 821 09