Vytvoriť faktúru

Stavebné bytové družstvo Kredit - správa bytov - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Stavebné bytové družstvo Kredit - správa bytov
IČO 35715570
DIČ 2021011102
Dátum vzniku 21 Apríla 1997
Právna forma Družstvo
Sídlo Stavebné bytové družstvo Kredit - správa bytov
Tomášikova 26
82101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 34 465 €
Zisk 17 922 €
Kontaktné informácie
Email sbdkredit@spravca.sk
Phone(s) 0244455867, 0915768124
Mobile phone(s) 0915768124
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 38,154
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 37,440
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 37,419
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 2,931
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,931
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 33,058
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,430
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 21
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 21
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 714
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 714
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 38,154
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 24,594
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 2,058
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 2,058
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 166
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 4,448
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 4,448
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 17,922
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 13,560
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 68
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 68
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 11,832
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 2,670
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,670
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 7,378
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 500
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,284
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 1,660
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,660
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 34,465
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 34,465
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 34,465
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 11,185
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 375
D. Služby (účtová skupina 51) 10,140
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 670
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 23,280
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 23,950
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 136
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 136
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -136
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 23,144
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 5,222
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 5,222
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 17,922
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35715570 DIČ: 2021011102
 • Sídlo: Stavebné bytové družstvo Kredit - správa bytov, Tomášikova 26, 82101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 21 Apríla 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Arpád Bachman predseda Zálužická 1 Bratislava 821 01 05.12.2007
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   26.05.2010Nové sidlo:
   Tomášikova 26 Bratislava 821 01
   25.05.2010Zrušené sidlo:
   Mierová 64 Bratislava 821 05
   14.12.2007Nový štatutárny orgán:
   Arpád Bachman - predseda Zálužická 1 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 05.12.2007
   13.12.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Arpád Bachman - predseda predstavenstva Zálužická 1 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 29.08.2007
   Ing. Jozef Petráš - podpredseda predstavenstva Mierová 66 Bratislava
   26.09.2007Nový štatutárny orgán:
   Arpád Bachman - predseda predstavenstva Zálužická 1 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 29.08.2007
   25.09.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Susanne Buková - predseda predstavenstva Líščie údolie 143 Bratislava
   06.03.2001Nový štatutárny orgán:
   Susanne Buková - predseda predstavenstva Líščie údolie 143 Bratislava
   Ing. Jozef Petráš - podpredseda predstavenstva Mierová 66 Bratislava
   05.03.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Privrel - podpredseda predstavenstva Sedmokráskova 6 Bratislava
   JUDr. Adriana Schwartzová - predseda predstavenstva Pribišova 2 Bratislava
   21.04.1997Nové obchodné meno:
   Stavebné bytové družstvo Kredit - správa bytov
   Nové sidlo:
   Mierová 64 Bratislava 821 05
   Nová právna forma:
   Družstvo
   Nové predmety činnosti:
   správa nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu
   sprostredkovanie v oblasti obchodu, služieb a stavebníctva
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Miroslav Privrel - podpredseda predstavenstva Sedmokráskova 6 Bratislava
   JUDr. Adriana Schwartzová - predseda predstavenstva Pribišova 2 Bratislava