Vytvoriť faktúru

Slovenský hokejový dom - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 30.11.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Slovenský hokejový dom
IČO 35715626
Dátum vzniku 10 Apríla 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Slovenský hokejový dom
Trenčianska 56/B
82101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 20 600 €
Zisk -13 980 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0255566967
Fax(es) 0255566967
Dátum aktualizácie údajov: 30.11.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 253,113
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 228,355
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 228,355
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 87,987
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 140,368
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 24,758
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 24,758
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 24,674
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 84
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 253,113
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 98,953
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 40,000
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 66,294
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 78,461
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -12,167
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -13,980
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 154,160
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 214
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 214
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 1,328
B.II.1. Zákonné rezervy (451A) 1,328
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 31,749
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 120,869
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 6,733
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 6,733
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 109,525
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,284
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,327
Dátum aktualizácie údajov: 30.11.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 20,600
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 20,400
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 200
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 30,757
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 5,253
D. Služby (účtová skupina 51) 2,940
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 5,873
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 4,335
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 1,512
4. Sociálne náklady (527, 528) 26
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 996
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 15,580
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 15,580
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 115
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -10,157
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 12,207
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 37
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 37
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,900
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 2,078
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 2,078
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 822
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,863
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -13,020
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -13,980
Dátum aktualizácie údajov: 30.11.2015
Dátum aktualizácie údajov: 30.11.2015