Vytvoriť faktúru

Dcentral - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 23.11.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Dcentral
Stav Zrušená
IČO 35715651
Dátum vzniku 21 Apríla 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Dcentral
Sv. Cyrila a Metoda 15
03861
Vrútky
Finančné informácie
Tržby a výnosy 28 764 €
Zisk 6 024 €
Kontaktné informácie
Email centro@nextra.sk
Phone(s) 0903792702, 0245641311
Dátum aktualizácie údajov: 23.11.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 9,327
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 9,205
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 88
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 88
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 4,698
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 4,698
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,698
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 4,419
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 20
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 4,399
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 122
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 30
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 92
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 9,327
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,909
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -9,418
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 2,616
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -12,034
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 6,024
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 5,418
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 452
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 452
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 4,261
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 626
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 626
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,072
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 177
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,386
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 705
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 705
Dátum aktualizácie údajov: 23.11.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 28,764
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 28,764
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 28,759
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 21,217
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 3,052
D. Služby (účtová skupina 51) 12,326
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 5,822
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 4,290
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 1,498
4. Sociálne náklady (527, 528) 34
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 17
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 7,547
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 13,381
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 89
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 89
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -88
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 7,459
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,435
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,435
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 6,024
Dátum aktualizácie údajov: 23.11.2015
Dátum aktualizácie údajov: 23.11.2015
 • IČO:35715651
 • Sídlo: Dcentral, Sv. Cyrila a Metoda 15, 03861, Vrútky
 • Dátum vzniku: 21 Apríla 1997
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   12.11.2015Zrušené obchodné meno:
   Dcentral spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Sv. Cyrila a Metoda 15 Vrútky 038 61
   06.05.2015Nové obchodné meno:
   Dcentral spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Sv. Cyrila a Metoda 15 Vrútky 038 61
   21.04.1997Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným