Vytvoriť faktúru

S.V.E.P. - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno S.V.E.P.
IČO 35715669
DIČ 2021004986
IČ DPH SK2021004986
Dátum vzniku 10 Apríla 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo S.V.E.P.
Škultétyho 10
83103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 38 186 €
Zisk 256 €
Aktíva 23 995 €
Vlastný kapitál 17 796 €
Kontaktné informácie
Email svep@upcmail.sk
Phone(s) 0903430545
Mobile phone(s) +421903430545, +421903779833, 0903430545, 0903779833
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 6,674
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 6,674
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 6,674
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 14,154
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 3,505
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 786
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 8,235
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 20,828
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 16,082
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 9,958
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 9,958
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 996
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 4,872
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 256
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 4,746
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 1,026
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 3,720
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 334
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 463
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,531
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 392
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 38,186
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 38,186
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 36,758
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 4,218
C. Služby (účtová skupina 51) 7,970
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 17,739
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 277
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 5,722
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 832
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 1,428
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 25,998
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 212
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 212
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -212
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 1,216
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 256
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35715669 DIČ: 2021004986 IČ DPH: SK2021004986
 • Sídlo: S.V.E.P., Škultétyho 10, 83103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 10 Apríla 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Jozef Pobjecký Škultétyho 10 Bratislava 831 03 10.04.1997
  Ing. Gabriela Pobjecká Škultétyho 10 Bratislava 831 03 21.11.2002
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Jozef Pobjecký 8 298 € (83.3%) Škultétyho 10 Bratislava 831 03
  Ing. Gabriela Pobiecká 1 660 € (16.7%) Bratislava 831 03
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   21.05.2003Nové sidlo:
   Škultétyho 10 Bratislava 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Pobjecký Škultétyho 10 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 10.04.1997
   Ing. Gabriela Pobjecká Škultétyho 10 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 21.11.2002
   20.05.2003Zrušené sidlo:
   Žitná 25 Bratislava 831 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Pobjecký Škultétyho 10 Bratislava 831 03
   11.12.1998Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Pobjecký Škultétyho 10 Bratislava 831 03
   10.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Pobjecký Škultétyho 10 Bratislava 831 03
   10.07.1998Noví spoločníci:
   Ing. Gabriela Pobiecká Škultétyho 10 Bratislava 831 03
   Ing. Jozef Pobjecký Škultétyho 10 Bratislava 831 03
   09.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Gabriela Pobiecká Škultétyho 10 Bratislava 831 03
   Ing. Jozef Pobjecký Škultétyho 10 Bratislava 831 03
   10.04.1997Nové obchodné meno:
   S.V.E.P. s.r.o.
   Nové sidlo:
   Žitná 25 Bratislava 831 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   organizovanie kurzov a školení v oblasti ekonomických činností
   nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu a veľkoobchodu
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Gabriela Pobiecká Škultétyho 10 Bratislava 831 03
   Ing. Jozef Pobjecký Škultétyho 10 Bratislava 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Pobjecký Škultétyho 10 Bratislava 831 03