Vytvoriť faktúru

DURASEN - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno DURASEN
IČO 35715758
DIČ 2021309070
Dátum vzniku 21 Apríla 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DURASEN
Višňová 5
83101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 46 839 €
Zisk -10 994 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421245523957
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 76
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 76
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 76
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 4,849
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 2,053
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 419
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 4,925
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -6,721
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -2,366
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -10,994
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 11,646
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 9,715
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 2,699
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 580
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 6,436
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,931
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 46,839
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 44,139
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 2,700
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 57,055
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 16,514
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 4,912
C. Služby (účtová skupina 51) 2,814
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 32,404
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 56
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 304
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 51
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -10,216
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 22,599
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 298
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 298
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -298
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -10,514
P. Daň z príjmov (591, 595) 480
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -10,994
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35715758 DIČ: 2021309070
 • Sídlo: DURASEN, Višňová 5, 83101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 21 Apríla 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Mgr. Marian Durai Višňová 5 Bratislava 831 01 21.04.1997
  Alžbeta Rákoczyová Kazanská 46 Bratislava 821 06 22.09.1999
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Mgr. Marian Durai 3 319 € (50%) Višňová 5 Bratislava 831 01
  Alžbeta Rákoczyová 3 319 € (50%) Kazanská 46 Bratislava 821 06
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   05.03.2004Noví spoločníci:
   Alžbeta Rákoczyová Kazanská 46 Bratislava 821 06
   Nový štatutárny orgán:
   Alžbeta Rákoczyová Kazanská 46 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 22.09.1999
   04.03.2004Zrušeny spoločníci:
   Alžbeta Rákoczyová Hálova 18 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Alžbeta Rákoczyová Hálova 18 Bratislava 851 01
   26.11.1999Noví spoločníci:
   Alžbeta Rákoczyová Hálova 18 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Alžbeta Rákoczyová Hálova 18 Bratislava 851 01
   25.11.1999Zrušeny spoločníci:
   Bohuslav Durai Smrečianska 13 Bratislava 811 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Bohuslav Durai Smrečianska 13 Bratislava 811 05
   07.10.1998Noví spoločníci:
   Mgr. Marian Durai Višňová 5 Bratislava 831 01
   Bohuslav Durai Smrečianska 13 Bratislava 811 05
   06.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Bohuslav Durai Smrečianska 13 Bratislava 811 05
   Mgr. Marian Durai Višňová 5 Bratislava 831 01
   21.04.1997Nové obchodné meno:
   DURASEN, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Višňová 5 Bratislava 831 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   prenájom priemyselného a spotrebného tovaru
   pohostinská služba
   Noví spoločníci:
   Bohuslav Durai Smrečianska 13 Bratislava 811 05
   Mgr. Marian Durai Višňová 5 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Mgr. Marian Durai Višňová 5 Bratislava 831 01
   Bohuslav Durai Smrečianska 13 Bratislava 811 05