Vytvoriť faktúru

DURASEN - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 21.12.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno DURASEN
IČO 35715758
DIČ 2021309070
Dátum vzniku 21 Apríla 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DURASEN
Višňová 5
83101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 49 531 €
Zisk -2 378 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421245523957
Dátum aktualizácie údajov: 21.12.2016
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 3,509
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,188
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 3,509
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -2,599
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -6,860
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -2,378
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 6,108
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 4,762
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) -546
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 1,912
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 549
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 2,847
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,346
Dátum aktualizácie údajov: 21.12.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 49,531
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 43,715
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 5,500
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 316
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 51,166
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 17,300
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 4,187
C. Služby (účtová skupina 51) 1,738
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 27,737
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 56
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 75
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 73
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -1,635
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 25,990
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 263
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 263
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -263
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -1,898
P. Daň z príjmov (591, 595) 480
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -2,378
Dátum aktualizácie údajov: 21.12.2016
Dátum aktualizácie údajov: 21.12.2016