Vytvoriť faktúru

VHS Bratislava - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno VHS Bratislava
IČO 35715766
DIČ 2020241454
IČ DPH SK2020241454
Dátum vzniku 23 Apríla 1997
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo VHS Bratislava
Pestovateľská 6
82104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 371 958 €
Zisk -7 924 €
Vlastný kapitál 1 339 744 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421243191378, +421243191379, +421243191380, +421243191381, +421243191382, +421243191385, +421243638854, +421243638855, +421243638856, +421243640204, +421243640205, +421243640206, +421243642057, +421243642058, +421243642059
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,401,740
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,298,644
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,298,644
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 948,785
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 282,667
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 65,234
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 1,958
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 96,353
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 32,871
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 23,790
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 23,790
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 8,915
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 166
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 63,482
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,325
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 61,157
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 6,743
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 6,743
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,401,740
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,327,284
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 1,141,238
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 1,141,238
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,644
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,644
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 192,326
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 192,326
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -7,924
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 74,456
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 38,166
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 36,780
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 382
12. Odložený daňový záväzok (481A) 1,004
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 33,069
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 14,587
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 14,587
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 3,838
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 3,144
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 4,320
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,139
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 41
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 3,221
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 3,221
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 358,733
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 371,958
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 358,733
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 10,167
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,058
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 378,027
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 60,354
D. Služby (účtová skupina 51) 85,261
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 150,177
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 48,156
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 64,681
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 35,422
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,918
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 28,216
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 46,341
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 46,341
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7,678
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -6,069
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 213,118
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 43
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 43
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 43
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 995
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 780
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 780
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 215
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -952
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -7,021
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 903
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 961
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -58
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -7,924
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35715766 DIČ: 2020241454 IČ DPH: SK2020241454
 • Sídlo: VHS Bratislava, Pestovateľská 6, 82104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 23 Apríla 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Dušan Nevín predseda Južná 42 Nitra 949 01 23.04.1997
  Ing. Stanislav Procházka člen Zohorská 972/17 Lozorno 900 55 23.04.1997
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   08.06.2007Nový štatutárny orgán:
   Dušan Nevín - predseda Južná 42 Nitra 949 01 Vznik funkcie: 23.04.1997
   Ing. Stanislav Procházka - člen Zohorská 972/17 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 23.04.1997
   07.06.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Dušan Nevín - predseda Podjavorinskej 16 Nitra 949 01 Vznik funkcie: 23.04.1997
   Ing. Stanislav Procházka - člen Zohorská 972/17 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 23.04.1997
   19.05.2007Nový štatutárny orgán:
   Dušan Nevín - predseda Podjavorinskej 16 Nitra 949 01 Vznik funkcie: 23.04.1997
   Ing. Stanislav Procházka - člen Zohorská 972/17 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 23.04.1997
   18.05.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miriam Kollárová Mierová 376/40 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 29.06.1999
   Dušan Nevín Nábrežie Mládeže 551/11 Nitra 949 01 Vznik funkcie: 11.06.2003
   Dušan Nevín Podjavorinskej 16 Nitra 949 01 Vznik funkcie: 23.04.1997
   Ing. Stanislav Procházka Zohorská 972/17 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 23.04.1997
   01.11.2005Nové sidlo:
   Pestovateľská 6 Bratislava 821 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Procházka Zohorská 972/17 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 23.04.1997
   31.10.2005Zrušené sidlo:
   Pestovateľská 6 Bratislava 823 68
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Procházka Pod Rovnicami 11 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 23.04.1997
   23.02.2005Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   manipulácia s nákladmi, prevádzkovanie skladov, okrem prevádzkovania verejných colných skladov
   obstarávateľské služby spojené so správou a údržbou nehnuteľností
   prenájom a sprostredkovanie tovaru, strojov, prístrojov, motorových vozidiel a zariadení
   prenájom a sprostredkovanie priemyselného tovaru
   vedenie účtovníctva
   podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   18.12.2003Nový štatutárny orgán:
   Dušan Nevín Nábrežie Mládeže 551/11 Nitra 949 01 Vznik funkcie: 11.06.2003
   Dušan Nevín Podjavorinskej 16 Nitra 949 01 Vznik funkcie: 23.04.1997
   Ing. Stanislav Procházka Pod Rovnicami 11 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 23.04.1997
   17.12.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Dušan Nevín Podjavorinskej 16 Nitra 949 01 Vznik funkcie: 23.04.1997
   Mgr. Marcel Nevín Nábr. mládeže 11/1 Nitra 949 01 Vznik funkcie: 29.06.1999
   Ing. Stanislav Procházka Pod Rovnicami 11 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 23.04.1997
   26.09.2002Nové sidlo:
   Pestovateľská 6 Bratislava 823 68
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miriam Kollárová Mierová 376/40 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 29.06.1999
   Dušan Nevín Podjavorinskej 16 Nitra 949 01 Vznik funkcie: 23.04.1997
   Mgr. Marcel Nevín Nábr. mládeže 11/1 Nitra 949 01 Vznik funkcie: 29.06.1999
   Ing. Stanislav Procházka Pod Rovnicami 11 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 23.04.1997
   25.09.2002Zrušené sidlo:
   Pestovateľská 10 Bratislava 823 68
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dušan Nevín Podjavorinskej 16 Nitra 949 01
   Mgr. Marcel Nevín Nábr. mládeže 11/1 Nitra 949 01
   Ing. Stanislav Procházka Pod Rovnicami 11 Bratislava 841 05
   Ing. Miriam Procházková Pod Rovnicami 11 Bratislava 841 05
   19.05.2000Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Dušan Nevín Podjavorinskej 16 Nitra 949 01
   18.05.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Dušan Nevín Kpt. Rašu 35 Bratislava 841 01
   17.11.1999Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Marcel Nevín Nábr. mládeže 11/1 Nitra 949 01
   Ing. Miriam Procházková Pod Rovnicami 11 Bratislava 841 05
   16.11.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Štefan Kobes Hviezdoslavova 10 Zlaté Moravce 935 00
   Peter Matúš 103 Vinodol 951 06
   27.04.1998Nové predmety činnosti:
   vykonávanie priemyselných, bytových a občianských stavieb
   vykonávanie dopravných stavieb
   výroba a montáž mechanických častí technológie pre inžiniersku a priemyselnú výstavbu a výroba zámočníckych výrobkov
   opravy motorových dopravných prostriedkov, ako aj strojov a zariadení pre stavebnú činnosť
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   výkon činnosti stavbyvedúceho - vodohospodárske stavby
   výkon činnosti stavebného dozoru - vodohospodárske stavy
   18.03.1998Nový štatutárny orgán:
   Štefan Kobes Hviezdoslavova 10 Zlaté Moravce 935 00
   Peter Matúš 103 Vinodol 951 06
   17.03.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Tomáš Gerö Vlárska 8 Bratislava 831 01
   23.04.1997Nové obchodné meno:
   VHS Bratislava, a.s.
   Nové sidlo:
   Pestovateľská 10 Bratislava 823 68
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Tomáš Gerö Vlárska 8 Bratislava 831 01
   Dušan Nevín Kpt. Rašu 35 Bratislava 841 01
   Ing. Stanislav Procházka Pod Rovnicami 11 Bratislava 841 05