Vytvoriť faktúru

AEROPHONE Group - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 05.11.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno AEROPHONE Group
Stav Zrušená
IČO 35715863
DIČ 2021008220
IČ DPH SK2021008220
Dátum vzniku 23 Apríla 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AEROPHONE Group
H. Meličkovej 19
84105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 9 800 €
Zisk -3 585 €
Kontaktné informácie
Email aerophone@aerophone.sk
Phone(s) 0905867034
Fax(es) 0265311102
Dátum aktualizácie údajov: 05.11.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 21,089
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 19,367
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ -2,803
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,525
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 21,089
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 11,094
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 905
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 7,135
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -3,585
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 9,995
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 9,952
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 5,088
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 7,614
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) -2,750
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 43
Dátum aktualizácie údajov: 05.11.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 9,800
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 9,683
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 117
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 12,324
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 10,487
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 573
C. Služby (účtová skupina 51) 1,234
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 30
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -2,524
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -2,494
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 101
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 101
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -101
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -2,625
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -3,585
Dátum aktualizácie údajov: 05.11.2015
 • IČO:35715863 DIČ: 2021008220 IČ DPH: SK2021008220
 • Sídlo: AEROPHONE Group, H. Meličkovej 19, 84105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 23 Apríla 1997
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   03.11.2015Zrušené obchodné meno:
   AEROPHONE Group s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   H. Meličkovej 19 A Bratislava 841 05
   23.04.1997Nové obchodné meno:
   AEROPHONE Group s.r.o.
   Nové sidlo:
   H. Meličkovej 19 A Bratislava 841 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným