Vytvoriť faktúru

VELI - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno VELI
IČO 35715910
DIČ 2020998111
Dátum vzniku 23 Apríla 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo VELI
Korytnícka 3
82107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 10 850 €
Zisk 1 747 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 43,517
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 43,517
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 38,092
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 38,092
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 38,092
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 5,425
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 5,425
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 43,517
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 21,765
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 13,379
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 17,754
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -4,375
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,747
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 21,752
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 15
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 15
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 21,737
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 19,764
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 19,764
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 860
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 408
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 705
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 10,850
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 10,850
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 8,585
D. Služby (účtová skupina 51) 8,585
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,265
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,265
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,265
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 518
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 518
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,747
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35715910 DIČ: 2020998111
 • Sídlo: VELI, Korytnícka 3, 82107, Bratislava
 • Dátum vzniku: 23 Apríla 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Milan Veleba Korytnícka 3 Bratislava 821 07 23.04.1997
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Milan Veleba 6 640 € (100%) Korytnícka 3 Bratislava 821 07
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   01.12.2014Zrušeny spoločníci:
   Ing. Alena Velebová Korytnícka 3 Bratislava 821 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Alena Velebová Korytnícka 3 Bratislava 821 07
   23.05.2000Nové obchodné meno:
   VELI, s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   činnosť účtovných poradcov
   vedenie účtovníctva
   Noví spoločníci:
   Milan Veleba Korytnícka 3 Bratislava 821 07
   Ing. Alena Velebová Korytnícka 3 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Alena Velebová Korytnícka 3 Bratislava 821 07
   22.05.2000Zrušené obchodné meno:
   GIRA - OV, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Zrušeny spoločníci:
   Slavomír Opálený Vŕbová 8 Bratislava 821 07
   Milan Veleba Korytnícka 3 Bratislava 821 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Slavomír Opálený Vŕbová 8 Bratislava 821 07
   30.11.1998Nové sidlo:
   Korytnícka 3 Bratislava 821 07
   Noví spoločníci:
   Slavomír Opálený Vŕbová 8 Bratislava 821 07
   Milan Veleba Korytnícka 3 Bratislava 821 07
   29.11.1998Zrušené sidlo:
   Kultúrna 44 Bratislava 821 04
   Zrušeny spoločníci:
   Slavomír Opálený Vŕbová 8 Bratislava 821 07
   Milan Veleba Korytnícka 3 Bratislava 821 07
   23.04.1997Nové obchodné meno:
   GIRA - OV, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Kultúrna 44 Bratislava 821 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   fotografické služby
   sprostredkovateľská činnosť
   poradenská činnosť v oblasti deratizácie, dezinfekcie a dezinsekcie
   vydavateľská činnosť
   konzultačná a poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod, veľkoobchod
   reklamná činnosť
   Noví spoločníci:
   Slavomír Opálený Vŕbová 8 Bratislava 821 07
   Milan Veleba Korytnícka 3 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Milan Veleba Korytnícka 3 Bratislava 821 07
   Slavomír Opálený Vŕbová 8 Bratislava 821 07