Vytvoriť faktúru

Fullhouse consulting - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Fullhouse consulting
IČO 35716002
DIČ 2020266061
IČ DPH SK2020266061
Dátum vzniku 21 Apríla 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Fullhouse consulting
Krížna 4075/19
81107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 42 423 €
Zisk -2 269 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0904353450, 0911460149
Mobile phone(s) 0905851369, 0918378430
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 8,383
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 8,383
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 8,383
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 17,887
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 39
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 5,634
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 159
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 11,991
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 26,270
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 19,116
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 375
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 14,371
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -2,269
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 7,154
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 408
B.III. Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 3,790
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 2,956
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 525
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 175
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,924
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 332
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 42,423
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 42,395
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 28
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 42,690
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,468
C. Služby (účtová skupina 51) 23,239
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 8,162
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 160
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 4,192
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 336
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,133
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -267
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 15,688
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 1,486
M. Nákladové úroky (562) 640
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 846
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,486
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -1,753
P. Daň z príjmov (591, 595) 516
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -2,269
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35716002 DIČ: 2020266061 IČ DPH: SK2020266061
 • Sídlo: Fullhouse consulting, Krížna 4075/19, 81107, Bratislava
 • Dátum vzniku: 21 Apríla 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Alexander Zavacký Krížna 4075/19 Bratislava 811 07 28.01.2003
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Alexander Zavacký 6 639 € (100%) Krížna 4075/19 Bratislava 811 07
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   18.01.2012Nové obchodné meno:
   Fullhouse consulting, s. r. o.
   17.01.2012Zrušené obchodné meno:
   Fullhouse servis, s.r.o.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Gabriela Valentová Nám. A. Hlinku 47 Ružomberok 034 01 Vznik funkcie: 10.01.2007
   21.03.2007Nové sidlo:
   Krížna 4075/19 Bratislava 811 07
   20.03.2007Zrušené sidlo:
   Senická 10 Bratislava 811 04
   06.03.2007Nový štatutárny orgán:
   Gabriela Valentová Nám. A. Hlinku 47 Ružomberok 034 01 Vznik funkcie: 10.01.2007
   05.03.2007Zrušeny spoločníci:
   Ing. Katarína Kubičková Senická 10 Bratislava 811 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Katarína Kubičková Senická 10 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 28.01.2003
   16.06.2006Nové predmety činnosti:
   výroba a predaj textilných výrobkov
   Noví spoločníci:
   Alexander Zavacký Krížna 4075/19 Bratislava 811 07
   Nový štatutárny orgán:
   Alexander Zavacký Krížna 4075/19 Bratislava 811 07 Vznik funkcie: 28.01.2003
   15.06.2006Zrušeny spoločníci:
   Alexander Zavacký Račianska 33 Bratislava 831 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Alexander Zavacký Račianska 33 Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 28.01.2003
   28.05.2004Nové sidlo:
   Senická 10 Bratislava 811 04
   27.05.2004Zrušené sidlo:
   Tajovského 5 Bratislava 811 04
   26.05.2003Nové obchodné meno:
   Fullhouse servis, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Tajovského 5 Bratislava 811 04
   Nové predmety činnosti:
   organizovanie školení, kurzov a seminárov
   spostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebisteľovi (maloobchod) - vrátane predaja na trhoch
   poradenská, reklamná a propagačná činnosť
   čistenie budov
   organizačné a technické zabezpečenie kultúrných, spoločenských a umeleckých podujatí, konferencií a seminárov
   personálne poradenstvo
   sekretárske a kopírovacie služby
   prekladateľské a tlmočnícke služby
   poradenstvo v oblasti marketingovej komunikácie
   prieskum trhu a verejnej mienky
   baliace činnosti
   demolácia, búracie práce a prípravné práce pre stavbu
   organizovanie veľtrhov a zábavných parkov
   preklad nákladov
   údržba parkovej a záhradnej zelene, záhradnícke práce
   opatrovateľské služby bez poskytovania stravy a sociálnej pomoci
   upratovacie práce, pranie, žehlenie
   poradenská, konzultačná, vzdelávacia a lektorská činnosť v rozsahu predmetu podnikania
   obstarávateľská činnosť spojená so správou nehnuteľností
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností (realitná činnosť)
   Noví spoločníci:
   Ing. Katarína Kubičková Senická 10 Bratislava 811 04
   Alexander Zavacký Račianska 33 Bratislava 831 02
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Katarína Kubičková Senická 10 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 28.01.2003
   Alexander Zavacký Račianska 33 Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 28.01.2003
   25.05.2003Zrušené obchodné meno:
   DANsPET spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Západný rad 31 Bratislava 811 04
   Zrušeny predmety činnosti:
   obchodná činnosť
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, a iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/, v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   poradenská činnosť v oblasti obchodu
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   výroba a predaj textilných výrobkov
   Zrušeny spoločníci:
   Petra Tomašovičová Pribišova 2 Bratislava 841 05
   RNDr. Daniela Tomašovičová , CSc. Západný rad 31 Bratislava 811 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   RNDr. Daniela Tomašovičová , CSc. Západný rad 31 Bratislava 811 04 Skončenie funkcie: 28.01.2003
   04.12.1998Noví spoločníci:
   Petra Tomašovičová Pribišova 2 Bratislava 841 05
   RNDr. Daniela Tomašovičová , CSc. Západný rad 31 Bratislava 811 04
   03.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Petra Tomašovičová Pribišova 2 Bratislava 841 05
   RNDr. Daniela Tomašovičová , CSc. Západný rad 31 Bratislava 811 04
   21.04.1997Nové obchodné meno:
   DANsPET spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Západný rad 31 Bratislava 811 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, a iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/, v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   poradenská činnosť v oblasti obchodu
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   výroba a predaj textilných výrobkov
   Noví spoločníci:
   Petra Tomašovičová Pribišova 2 Bratislava 841 05
   RNDr. Daniela Tomašovičová , CSc. Západný rad 31 Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   RNDr. Daniela Tomašovičová , CSc. Západný rad 31 Bratislava 811 04 Skončenie funkcie: 28.01.2003