Vytvoriť faktúru

SANVIN - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SANVIN
IČO 35716037
DIČ 2020267227
IČ DPH SK2020267227
Dátum vzniku 08 Apríla 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SANVIN
Štetinova 7
81106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 390 891 €
Zisk -318 674 €
Aktíva 5 132 458 €
Vlastný kapitál -422 380 €
Kontaktné informácie
Email sanvin@sanvin.sk
Webová stránka http://sanvin.sk/
Mobile phone(s) +421911410011
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 4,753,492
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 4,119,217
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 4,119,217
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 142,223
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 3,360,840
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 142,436
4. Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/ 473,718
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 631,433
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 216,471
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 216,471
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 30,027
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 24,529
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 24,529
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 5,498
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 250,000
2. Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 250,000
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 134,935
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 11,269
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 123,666
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2,842
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 2,842
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 4,753,492
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -741,054
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 686
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 686
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -429,705
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -429,705
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -318,674
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,581,951
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 3,432,523
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 3,429,976
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,547
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 44,993
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 32,112
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 32,112
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 5,571
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 3,560
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,750
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 4,435
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 4,435
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 100,000
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 1,912,595
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 1,912,595
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 172,080
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 390,891
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 385
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 146,800
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 24,895
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 28,088
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 190,723
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 708,353
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 58
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 135,230
D. Služby (účtová skupina 51) 74,036
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 164,553
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 120,697
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 40,045
4. Sociálne náklady (527, 528) 3,811
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 3,693
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 316,848
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 316,848
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 13,935
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -317,462
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -9,156
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 13
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 13
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 13
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 263
O. Kurzové straty (563) 2
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 261
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -250
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -317,712
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 962
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 962
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -318,674
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35716037 DIČ: 2020267227 IČ DPH: SK2020267227
 • Sídlo: SANVIN, Štetinova 7, 81106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 08 Apríla 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Stanislav Miko Štetinova 7 Bratislava 811 06 23.04.2013
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Stanislav Miko 6 639 € (100%) Štetinova 7 Bratislava 811 06
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   10.05.2013Nové predmety činnosti:
   hospodársky chov rýb
   organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí súvisiacich s ochutnávkou vína
   poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a spoločenských podujatiach
   reklamné a marketingové služby
   Noví spoločníci:
   Ing. Stanislav Miko Štetinova 7 Bratislava 811 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Miko Štetinova 7 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 23.04.2013
   09.05.2013Zrušeny predmety činnosti:
   veľkoobchodná a maloobchodná činnosť s agrochemikáliami, hnojivami, inými produktami organickej a anorganickej chémie a ostatným tovarom v rozsahu voľnej živnosti (okrem jedov a žieravín)
   Zrušeny spoločníci:
   Martin Miko Lenárdova 16 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Martin Miko Lenárdova 16 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 27.09.2006
   09.11.2007Nové obchodné meno:
   SANVIN s.r.o.
   Nové sidlo:
   Štetinova 7 Bratislava 811 06
   Noví spoločníci:
   Martin Miko Lenárdova 16 Bratislava 851 01
   08.11.2007Zrušené obchodné meno:
   SANACHEM Slovensko s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Suché Mýto 19 Bratislava 811 03
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ladislav Jablonský Ožvoldíkova 8 Bratislava
   07.10.2006Nový štatutárny orgán:
   Martin Miko Lenárdova 16 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 27.09.2006
   06.10.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Jana Branišová 379 Dolné Orešany 919 02
   19.03.2005Nové predmety činnosti:
   poľnohospodárska výroba
   nákup a spracovanie hrozna
   výroba a predaj hroznového, ovocného, prírodného, šumivého a dezertného vína
   výroba a predaj muštov, burčiaku a perlivého vína
   výroba a predaj nealkoholických a nízkoalkoholických nápojov na báze hrozna a ovocných štiav
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   18.03.2005Zrušeny predmety činnosti:
   obchodné poradenstvo
   reklamná činnosť
   leasingová činnosť
   30.10.2001Nový štatutárny orgán:
   Jana Branišová 379 Dolné Orešany 919 02
   29.10.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Karin Uhnáková Toplianska 24 Bratislava 821 07
   29.10.1999Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Jablonský Ožvoldíkova 8 Bratislava
   28.10.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ladislav Jablonský Ožvoldíkova 8 Bratislava
   08.04.1997Nové obchodné meno:
   SANACHEM Slovensko s.r.o.
   Nové sidlo:
   Suché Mýto 19 Bratislava 811 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   obchodné poradenstvo
   reklamná činnosť
   leasingová činnosť
   veľkoobchodná a maloobchodná činnosť s agrochemikáliami, hnojivami, inými produktami organickej a anorganickej chémie a ostatným tovarom v rozsahu voľnej živnosti (okrem jedov a žieravín)
   Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Jablonský Ožvoldíkova 8 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Karin Uhnáková Toplianska 24 Bratislava 821 07