Vytvoriť faktúru

INTRAEROVIA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno INTRAEROVIA
IČO 35716053
DIČ 2020266325
IČ DPH SK2020266325
Dátum vzniku 04 Apríla 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo INTRAEROVIA
Sasinkova 6
81108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 29 189 €
Zisk 7 781 €
Kontaktné informácie
Email intraerovia@intraerovia.sk
Phone(s) 0252962295, 0252962274
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 13,212
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 117
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 117
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 116
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 12,992
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 6,466
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 6,466
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 651
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 60
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 60
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 591
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 5,875
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 126
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 5,749
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 103
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 103
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 13,212
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 8,249
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -6,835
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -6,835
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 7,781
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,963
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 4,963
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 644
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 644
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 2,717
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,581
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 21
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 29,189
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 29,189
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 29,189
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 19,686
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 14,959
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,266
D. Služby (účtová skupina 51) 3,437
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 24
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 9,503
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 9,527
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 2
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 143
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 143
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -141
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 9,362
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,581
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,581
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 7,781
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35716053 DIČ: 2020266325 IČ DPH: SK2020266325
 • Sídlo: INTRAEROVIA, Sasinkova 6, 81108, Bratislava
 • Dátum vzniku: 04 Apríla 1997
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Demetriadi-Doman Philippa Nancy 6 639 € (100%) Suffolk Anglicko
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   09.08.2013Nové sidlo:
   Sasinkova 6 Bratislava 811 08
   08.08.2013Zrušené sidlo:
   Dostojevského rad 13/B Bratislava 811 09
   05.02.2004Nové sidlo:
   Dostojevského rad 13/B Bratislava 811 09
   Nové predmety činnosti:
   vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Philippa Nancy Demetriadi-Doman Office Farm House Brandeston, Suffolk IP13 7 AR Anglicko Vznik funkcie: 28.11.2003
   04.02.2004Zrušené sidlo:
   Dostojevského rad 13 Bratislava 811 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Vladimír Oktavec Veterná 6490/13 Trnava 917 01 Vznik funkcie: 04.04.1997 Skončenie funkcie: 28.11.2003
   29.05.2003Nový štatutárny orgán:
   Vladimír Oktavec Veterná 6490/13 Trnava 917 01 Vznik funkcie: 04.04.1997 Skončenie funkcie: 28.11.2003
   28.05.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Vladimír Oktavec Veterná 6490/13 Trnava
   21.01.1999Noví spoločníci:
   Demetriadi-Doman Philippa Nancy Office FarmHouse, Brandeston IP 13 7 AR Suffolk Anglicko
   20.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Demetriadi-Doman Philippa Nancy Office FarmHouse, Brandeston IP 13 7 AR Suffolk Anglicko
   04.04.1997Nové obchodné meno:
   INTRAEROVIA s.r.o.
   Nové sidlo:
   Dostojevského rad 13 Bratislava 811 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   výskum trhu a verejnej mienky
   reklamná a propagačná činnosť
   sprostredkovateľská činnosť
   konzultačná, informačná a zastupiteľská činnosť v predmete podnikania
   Noví spoločníci:
   Demetriadi-Doman Philippa Nancy Office FarmHouse, Brandeston IP 13 7 AR Suffolk Anglicko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Vladimír Oktavec Veterná 6490/13 Trnava