Vytvoriť faktúru

SC REAL - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 26.01.2017
Všeobecné informácie
Obchodné meno SC REAL
IČO 35716070
DIČ 2020267216
IČ DPH SK2020267216
Dátum vzniku 11 Apríla 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SC REAL
Mostová 2
81102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 185 000 €
Zisk 625 951 €
Aktíva 2 700 €
Vlastný kapitál -312 780 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0259317110
Dátum aktualizácie údajov: 26.01.2017
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 730,990
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 51,634
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 36,224
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 36,224
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 15,410
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 4,430
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 10,980
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 679,356
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 612,468
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 612,468
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 65,758
2. Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 65,758
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,130
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 49
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,081
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 730,990
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 622,888
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 8,500
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 8,500
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -11,563
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -11,563
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 625,951
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 108,102
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 61,422
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 44,287
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 44,287
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 17,135
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 46,680
Dátum aktualizácie údajov: 26.01.2017
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 185,000
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 185,000
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 169,270
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 122,683
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 875
D. Služby (účtová skupina 51) 45,679
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 33
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 15,730
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 15,763
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 613,229
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 612,468
3. Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) 612,468
X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) 758
3. Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A) 758
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 3
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 3
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 127
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 127
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 613,102
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 628,832
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,881
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,881
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 625,951
Dátum aktualizácie údajov: 26.01.2017
Dátum aktualizácie údajov: 26.01.2017