Vytvoriť faktúru

ORKA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ORKA
IČO 35716169
DIČ 2020251310
Dátum vzniku 23 Apríla 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ORKA
Hlavná 51
90041
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -7 689 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0245650321
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 14,782
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 14,782
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 603
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 451
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 15,385
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -25,442
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -24,392
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -7,689
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 40,827
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 40,827
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 633
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 40,194
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 7,209
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 7,209
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -7,209
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -7,209
P. Daň z príjmov (591, 595) 480
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -7,689
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35716169 DIČ: 2020251310
 • Sídlo: ORKA, Hlavná 51, 90041, Bratislava
 • Dátum vzniku: 23 Apríla 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  JUDr. Jozef Čambal Hlavná 51 Rovinka 900 41 30.04.2001
  Martina Čambalova 51 Rovinka 900 41 30.07.2014
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Michaela Čambalová 6 639 € (100%) 51 Rovinka 900 41
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   02.08.2014Noví spoločníci:
   Michaela Čambalová 51 Rovinka 900 41
   Nový štatutárny orgán:
   Martina Čambalova 51 Rovinka 900 41 Vznik funkcie: 30.07.2014
   01.08.2014Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Jozef Čambal Hlavná 51 Rovinka 900 41
   17.02.2005Nové sidlo:
   Hlavná 51 Rovinka 900 41
   16.02.2005Zrušené sidlo:
   Dlhá 47 Šamorín 931 01
   30.04.2001Nové sidlo:
   Dlhá 47 Šamorín 931 01
   Nové predmety činnosti:
   ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti
   faktoring a forfaiting
   obchodná činnosť - maloobchodná a veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti, s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie - oprávnenie, môže sa obchodovať len s takýmto povolením - oprávnením
   pohostinská činnosť
   Noví spoločníci:
   JUDr. Jozef Čambal Hlavná 51 Rovinka 900 41
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Jozef Čambal Hlavná 51 Rovinka 900 41
   29.04.2001Zrušené sidlo:
   Svätoplukova 20 Bratislava 821 08
   Zrušeny spoločníci:
   Jozef Karika Svätoplukova 20 Bratislava 821 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Karika Svätoplukova 20 Bratislava 821 08
   14.09.1998Noví spoločníci:
   Jozef Karika Svätoplukova 20 Bratislava 821 08
   13.09.1998Zrušeny predmety činnosti:
   forfaiting a faktoring
   zabezpečovanie ochrany majetku a osôb
   služby súkromných detektívov
   Zrušeny spoločníci:
   Jozef Karika Svätoplukova 20 Bratislava 821 08
   23.04.1997Nové obchodné meno:
   ORKA, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Svätoplukova 20 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   forfaiting a faktoring
   zabezpečovanie ochrany majetku a osôb
   služby súkromných detektívov
   Noví spoločníci:
   Jozef Karika Svätoplukova 20 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Jozef Karika Svätoplukova 20 Bratislava 821 08