Vytvoriť faktúru

JoViDa - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 06.07.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno JoViDa
IČO 35716258
DIČ 2020995746
IČ DPH SK2020995746
Dátum vzniku 17 Apríla 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo JoViDa
Školská 11/B
90026
Slovenský Grob
Finančné informácie
Tržby a výnosy 10 000 €
Zisk 6 198 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0243412186, 0255423791
Dátum aktualizácie údajov: 06.07.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 12,837
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 12,837
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 6,639
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 6,639
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 6,198
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,063
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 5,135
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 12,837
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 12,837
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 0
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 0
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 6,198
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 0
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 0
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 0
Dátum aktualizácie údajov: 06.07.2016
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 10,000
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 10,000
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,842
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 227
D. Služby (účtová skupina 51) 396
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 2,185
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 1,179
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 1,006
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 34
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 7,158
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 9,377
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 0
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 0
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 0
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 7,158
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 6,198
Dátum aktualizácie údajov: 06.07.2016
Dátum aktualizácie údajov: 06.07.2016